Tôi Muốn Sống

Paul Trần
 

Anh đã chịu bao cay đắng gian nan
Dưới bàn tay độc tài của cộng sản
Vì đấu tranh bị tù đày giam hãm
Chúng đánh đập anh vô cùng tàn nhẫn
Chúng bóp cổ, chúng cấm anh ăn cơm
Hòng giết chết một anh hùng trung hiếu
Tôi biết anh, anh hùng tên Xuân Diệu
Lý tưởng anh là đất nước tiến lên
Để người dân có nhân quyền tự chủ
Đường lối anh đi, ngược đường chính phủ
Chính vì thế anh mới bị biệt giam
Bị đối xử nhẫn tâm trong tù tội
Để từng ngày dày xéo cuộc đời anh
Không vì thế mà anh ngừng tranh đấu
Anh hét lên đòi quyền sống cho anh
Tôi muốn sống! Rằng tôi đang muốn sống
Bao bạn trẻ, bạn có biết thế không
Hãy cùng nhau, ta cùng chung tiếng nói
Để cứu anh khỏi bàn tay độc tài.

 
Paul Trần
( Tặng Anh Xuân Diệu )

https://www.facebook.com/trandao24?fref=ufi

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More