Hiểm họa Bắc thuộc xưa và nay – Bài học nào cho Việt Nam (2)

RadioCTM - Mai Hương@S:

Trong phần 1 cuộc phỏng vấn quý thính giả đã được Gs Trần Gia Phụng nói về lần Bắc thuộc cuối cùng 1407 kéo dài suốt 20 năm dưới thời đô hộ của nhà Minh với nước Đại Việt.
Trong chương trình phát thanh hôm nay Gs Trần Gia Phụng sẽ trao đổi cùng phóng viên Mai Hương về những điểm giống và khác nhau khi thực hiện ý đồ xâm lăng Đại Việt của nhà Minh thời xưa so với những động thái xâm lăng VN của Trung Cộng thời nay, cũng như chúng ta có thể làm gì để thoát ra khỏi sự kềm tỏa của Bắc Kinh. Mời quý vị theo dõi.

MH : Thưa ông, thế thì chính sách đồng hoá của nhà Minh như thế nào? Xin ông vui lòng cho biết cụ thể và thưa ông, dân Đại Việt đã làm gì để giữ gìn được bản sắc dân tộc của mình?

TGP : Khi gởi quân sang đánh Đại Việt lần đầu năm 1406, Minh Thành Tổ đưa ra ba chỉ dụ liên tiếp đề ngày 21-8-1406, 16-6-1407 và 24-6-1407 căn dặn các tướng lãnh nhà Minh thi hành chính sách đồng hóa và tiêu diệt tận gốc nền văn hóa Đại Việt.

1 )  BẮT NHÂN TÀI VIỆT NAM : Việc đầu tiên là nhà Minh bắt hết nhân tài Đại Việt, đưa về Trung Hoa sử dụng tùy theo khả năng.  Khi bắt được gia đình Hồ Quý Ly, người Minh không giết mà chỉ gởi về Trung Hoa. Lý do chính là vì con của Hồ Quý Ly là Hồ Nguyên Trừng có biệt tài về kỹ thuật. Nhà Minh chỉ đày Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương đi Quảng Châu, còn phong cho Hồ Nguyên Trừng làm quan ở triều đình để giúp nhà Minh chế tạo súng ống. Người Minh lùng tìm những người thông minh, thông kinh, học rộng, quen thuộc việc quan, chữ đẹp, tính giỏi, nói năng hoạt bát, tướng mạo khôi ngô, khỏe mạnh, dũng cảm, quen nghề đi biển, khéo nghề sản xuất gạch, làm hương… đưa về Trung Hoa.

2) TỊCH THU VÀ TIÊU HỦY TOÀN BỘ SÁCH VỞ ĐẠI VIỆT: Thi hành chỉ thị của Minh Thành Tổ, quân Minh tịch thu hoặc tiêu hủy toàn bộ tất cả các loại sách vở của nước Nam, kể cả các bia đá ghi lại sự nghiệp của tiền nhân. Sau đây là lệnh của Minh Thành Tổ gởi các tướng Minh ngày 21-8-1406: “… Trừ các sách kinh và bản in của đạo Phật, đạo Lão thì không tiêu hủy, ngoài ra hết thảy mọi sách vở, văn tự cho đến cả những loại [sách ghi chép] ca lý dân gian, hay sách dạy trẻ … một mãnh chữ đều phải đốt hết.  Khắp trong nước phàm những bia do Trung Quốc dựng từ xưa đến nay thì đều giữ gìn cẩn thận, còn các bia do An Nam dựng thì phá hủy tất cả, một chữ chớ để còn.”

Quân Minh còn chở về Trung Hoa hầu như toàn bộ sách vở đã có từ thời Hồ Quý Ly trở về trước.  Đó là sách của các tác giả sau đây: Lý Thái Tông (Hình thư), Trần Thái Tông (Hình luật, Quốc triều thông lễ,  Kiến Trung thường lễ, Khóa hư tập, Ngự thi), Trần Thánh Tông (Di hậu lục, Cờ cừu lục, Thi tập), Trần Nhân Tông (Trung hưng thực lục, Thi tập), Trần Anh Tông (Thủy vân tùy bút), Trần Minh Tông (Thi tập), Trần Dụ Tông (Trần triều đại điển), Trần Nghệ Tông (Bảo hòa điện dư bút, Thi tập), Trần Hưng Đạo (Binh gia yếu lược, Vạn Kiếp bí truyền), Chu Văn Trinh tức Chu Văn An (Tứ thư thuyết ước, Tiều ẩn thi), Trần Quốc Toại (Sầm lâu tập), Trần Quang Khải (Lạc đạo tập), Trần Nguyên Đán (Băng Hồ ngọc hác tập), Nguyễn Trung Ngạn (Giới Hiên thi tập), Phạm Sư Mạnh (Giáp thạch tập), Trần Nguyên Đào (Cúc Đường di thảo), Hồ Tông Thốc tức Hồ Tông Vụ (Thảo nhàn hiệu tần, Việt nam thế chí, Việt sử cương mục), Lê Văn Hưu (Đại Việt sử ký), Nguyễn Phi Khanh (Nhị Khê thi tập), Hàn Thuyên (Phi sa tập), Lý Tế Xuyên (Việt điện u linh tập) …


3) ÁP ĐẶT VĂN HÓA VÀ PHONG TỤC TRUNG HOA: Để đồng hóa người Việt, tháng 9 năm 1414 (giáp ngọ), người Minh ra lệnh lập Văn miếu (thờ Khổng Tử), các đàn thờ thần xã tắc, núi, sông, gió, mưa ở các phủ châu huyện. Về phong tục, người Minh buộc thanh niên nam nữ không được cắt tóc mà phải để tóc dài; phụ nữ phải bận áo ngắn quần dài như người Minh. Người Minh còn cấm người Việt không được ăn trầu.  Ăn trầu là một tục lệ lâu đời của người Việt.
Cũng trong năm 1414, nhà Minh mở trường học ở Thăng Long và các phủ, châu, huyện. Để thay thế sách vở người Việt đã bị quân Minh tịch thu và tiêu hủy, năm 1419 (kỷ hợi) nhà Minh cho phát hành rộng rãi sách vở Trung Hoa do vua Minh cho san định lại như Tứ thư [Đại học, Trung dung, Luận ngữ, Mạnh tử], Ngũ kinh [Dịch, Thi, Thư, Lễ, Xuân thu], Tính lý đại toàn
Chị Mai Hương hỏi dân Đại Việt làm gì để giữ bản sắc dân tộc của mình thì thật khó nói, vì lúc đó, chính quyền nằm trong tay người Minh. Tuy nhiên, người Minh chỉ cai trị trong vòng hơn 20 năm năm, nên chính sách đồng hóa của họ cũng không được hiệu quả, ví dụ người vẫn ăn trầu, vẫn bận váy…

MH : Xin ông có thể cho biết những điểm giống và khác nhau khi thực hiện ý đồ xâm lăng Đại Việt của nhà Minh thời xưa so với những động thái xâm lăng VN của Trung Cộng thời nay?

TGP : Thưa chị Mai Hương, về câu hỏi nầy, tôi xin thưa thiệt là chữ “động thái” quá mới, tôi không quen dùng. Còn ý đồ xâm lăng Việt Nam của Trung Cộng (TC) thì quá rõ ràng.  Qua lịch sử, TC biết rằng TC không thể thành công trên bộ, vì nếu họ có tạm thời chiến thắng, chiếm đóng, thì họ cũng sẽ bị đẩy lui vì tinh thần chống ngoại xâm của dân Việt rất cao. Ngoài ra ngày nay còn phải kể thêm dư luận thế giới phản đối kẻ xâm lăng.  Trung Cộng đã từng chiếm 6 tỉnh biên giới, nhưng lúc đó dư luận thế giới lên án mạnh mẽ nên TC phải rút lui.

Vì vậy, TC thay đổi chiến lược và họ ứng dụng một số bài học của nhà Minh. Trước hết, TC sẵn sàng viện trợ một cách hào phóng quân sự và kinh tế cho CSVN. Kèm theo viện trợ là truyền bá chủ nghĩa cộng sản và những phong trào chỉnh huấn, cải cách ruộng đất. Trung Cộng dùng CSVN phá nát kinh tế, văn hóa VN. Trong cuộc CCRĐ, tấm bia của Lê Thái Tổ bị đập bể. Nhà thờ tộc của Nguyễn Du bị đốt, sách vở Nguyễn Du bị cháy hết. Cụ Phan Bội Châu đã chết rồi mà cũng bị đấu tố thì hết nước nói.  Rồi những thảm cảnh con tố cha, anh em tố nhau…Cách làm nầy cũng giống như quân Minh tịch thu hết sách vở, bia đá của Việt Nam đem về nước, phá hủy phong tục tập quán người Việt..

Trung Cộng biết rằng không thể chiến thắng bằng đường bộ, TC đi vòng ra đường biển, dùng viện trợ đổi lấy việc CSVN thừa nhận các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của TC, rồi đem quâm xâm lăng.  Vì chiến tranh trên biển đòi hỏi hải thuyền, hạm đội và hỏa pháo là những thứ VN yếu kém hơn TC nên TC dần dần chiếm các hải đảo của chúng ta…

Ngày nay, TC còn bày ra nhiều đòn phép khác, ví dụ thuê đất, thuê núi, thuê rừng để khai thác, lập sẵn những căn cứ của TC trên đất Việt.  Đó là chưa kể, TC đưa dân TC sang Việt Nam càng ngày càng đông, cho thanh niên TC kết hôn với người Việt, để đồng hóa dần dân Việt…  Đó là cách xâm lăng theo kiểu tằm ăn dâu mà Đức Trần Hưng Đạo đã nói.
Quý vị thính giả nghe đài xem thế TC còn thâm độc hơn cả quân Minh ngày xưa.

MH : Cuộc đô hộ của nhà Minh đã khiến quân dân ta phải trải qua 10 năm gian khổ kháng chiến mới giành lại được nền độc lập cho nước nhà. Theo ý kiến riêng của ông, điều then chốt hiện nay làm thế nào để đất nước chúng ta có thể thoát ra khỏi sự kềm toả của Bắc Kinh ?

TGP : Thưa chị Mai Hương, thưa quý thính giả nghe đài,

Theo tôi, sách lược hay nhất để chống Trung Quốc là lời của Trần Hưng Đạo trước khi Ngài từ trần năm 1300.  Trần Hưng Đạo nói đại ý rằng nếu quân giặc dùng trường binh, thì ta dùng đoản binh, từ từ đuổi giặc; nếu quân giặc dùng đoản binh, xâm lấn dần nước ta, thì ta phải dưỡng dân, nuôi sức dân để chống giặc Tàu.  Ngày nay, như tôi đã trình bày ở trên, TC theo kế hoạch xâm chiếm từ từ bằng văn hóa, kinh tế, thuê đất, thuê rừng…  Muốn chống TC, thì phải nuôi sức dân, nghĩa là phải để cho dân tự do, tự do tôn giáo, tự do chính trị, tự do kinh tế, để cho dân Việt giàu mạnh, mới có thể chống TC.

Chẳng những phải tạo điều kiện cho dân giàu để nước mạnh, còn phải nuôi dưỡng lòng yêu nước, nuôi dưỡng tinh thần độc lập tự do dân chủ của dân mới có thể ngăn chận những xâm nhập từ từ nhưng nguy hiểm của TC.  Thế mà CSVN hiện tại đàn áp những cuộc biểu tình chống TC, bắt giam những ai viết blog hay viết bài chống TC, nghĩa là CSVN tiêu diệt ngay cả lòng yêu nước của người Việt Nam thì làm sao chống TC được?

Còn trên biển cả, hiện nay, chúng ta không đủ chiến hạm và võ khí đánh đuổi TC ra khỏi Hoàng Sa, thì chúng ta có đủ tài liệu, chứng cớ để kiện TC ra tòa án quốc tế, nhưng CSVN vốn làm tay sai cho TC, không dám kiện, nhu nhược trước Bắc phương.  CSVN còn bắt giam tất cả những ai viết bloc. hoặc biểu tình chống TC.
Vì vậy, ngày nay muốn ngăn chận TC xâm lăng, theo tôi chỉ còn cách duy nhất là vận động giải thể chế độ CSVN, để cho dân tự do sinh sống, tái xây dựng đất nước.  Hơn nữa, phải giải thể chế độ CSVN mới giải thể những cam kết của Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Linh, rồi mói có thể chống TC và kiện TC ra toa án quốc tế, đòi lại đảo, đòi lại biển của chúng ta.
Việc tranh đấu để giải thể chế độ CS rất là khó, nhưng trong hiện tình đất nước, không phải là không làm được, không phải là không thể xảy ra.  Xin thử nhìn ra nước ngoài.  Sau năm 1975, đế quốc Liên Xô mạnh hơn bao giờ cả.  Thế mà chỉ 15 năm sau, Liên Xô sụp đổ năm 1991.
Rồi nhìn lại nước mình.  Cách đây 20 năm, Không có biểu tình, không có dân oan.  Rồi dần dần dân oan nổi lên, biểu tình khắp ba miền Bắc, Trung, Nam.  Cách đây 10 năm, chẳng có bloggers, face-book, tổ chức xã hội dân sự, mà bây giờ nổi lên hà rầm.  Chắc chắn sẽ có lúc có những cuộc biểu tình lớn sẽ làm sụp đổ chế độ CS.

Phải giải thể chế độ CSVN mới có thể tranh đấu thoát khỏi sự kềm tỏa của Bắc Kinh, chứ còn CSVN thì còn làm tay sai cho TC.  Đó là kết luận của tôi.

Xin cảm ơn cuộc phỏng vấn của chị MH, cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi cuộc nói chuyện, và kính chào quý vị.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More