Khi Tổ Quốc Gọi Tên Mình

Hoa Mai Nguyen

Tôi đã kịp bừng tỉnh.
Khi đã kịp nghe thấy tổ quốc gọi tên mình.
Tổ quốc của chúng ta, đang lâm nguy gặp nạn
Bọn giặc ngoài, phương Bắc.
Đang lấn biển hàng ngày.
Biển đảo của chúng ta.
Đã vào tay bọn chúng.
Hoàng, Trường sa thân yêu.
Cũng bị mất lâu rồi.
Nay bọn chúng đã dở trò.
Du lịch đảo hoàng sa.
Của Việt Nam quê ta.

Còn bọn giặc trong nước.

Chúng nhịn nhục, làm ngơ
Làm tay sai phương bắc

Tổ quốc của chúng ta.
Đã nằm trong tay chúng.
Bọn độc tài, toàn trị.
Đang cướp bóc dân tôi.
Bằng nhiều trò thủ đoạn.
Cướp đất giữa ban ngày.
Đền bù quá rẻ mạt.chẳng khác gì cho không
Mặc dân kêu, dân khóc.
Dân đói khổ triền miên.
Chúng vờ như không biết , coi như chẳng việc gì
Đất nước vẫn bình yên.
Tôi đã kịp bừng tỉnh. Khi tổ quốc của tôi
Đã gọi đến tên mình.
Cùng các anh tranh đấu. đánh đuổi bọn giặc này
Giặc độc tài toàn trị, đang giày xéo quê ta.

Nay đất Việt quê ta.
Còn có rất nhiều người, vẫn ngủ gà, ngủ gật
Hoặc nửa mê, nửa tỉnh.
Cũng không muốn bừng tỉnh.
Khi tổ quốc lâm nguy, chẳng muốn gọi tên mình.

Mong mỗi người, chúng ta
Hãy quyết chí một lòng, cùng nắm tay đứng dậy
Đánh đuổi bọn giặc này, càng đuổi nhanh càng tốt

Cho dân ta hết khổ.
Và bới đi nỗi sầu
Ấm dần trên đất Mẹ.
Đất nước ta sẽ có, ấm no, và hạnh phúc
Được các quyền cơ bản, tối thiểu một con người.
Được tự do, dân chủ, đa nguyên và thịnh vượng.
Xã hội lại công bằng, văn minh và nhân bản
Dân tộc của chúng ta, lại vui cười ca hát

 

Hoa Mai Nguyen
08.09.2014

https://www.facebook.com/hoamai.nguyen.35728?fref=ts

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More