Hà Sĩ Phu: Câu Đối Tết Ất Mùi 2015 (3-4)

Hà Sĩ Phu

Câu đối số 3:

- Giáp Ngọ sắp qua, vài chú Ngựa non còn háu đá!
- Ất Mùi đang tới, mấy cụ già vẫn hám chơi!


Câu đối số 4:
- Trâu bò húc Trâu bò, đang hăng máu sợ chi lòi… ruột?
- Đồng chí sợ Đồng chí, đã say quyền ắt phải nhẫn… tâm!
 

DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More