Phim ngắn "Trái Tim Xanh"

Mời Quý Bạn xem một phim ngắn đoạt giải nhất về những phim ngắn, rất có ý nghĩa để suy ngẫm, nói lên tính trung thực của một đứa bé, như một viên ngọc trong sáng nổi bật trong một xã hội đầy dẫy những nhiễu nhương, bất công, lừa bịp, tham ô đạp lên nhau mà sống.

Xin click vào những chữ dưới đây :

Trái Tim Xanh

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More