Cập nhật: buổi thắp nến cầu nguyện cho giáo điểm Con Cuông trên toàn giáo phận Vinh (7.7.2012)

Thanh Niên Công Giáo

“PHN ĐI HÀNH VI PHM THÁNH VÀ ĐÁNH ĐP LINH MC, GIÁO DÂN CA CHÍNH QUYN TI CON CUÔNG"

21h10: Ti nhà th Giáo ht Bt Đà, mi người đến tham d Thánh L hôm nay đông hơn mi khi. Trong Thánh L, linh mc ht trưởng Giáo Ht Bt Đà AnTôn Hoàng Đc Luyến đã trình bày vi giáo dân c th s vic va xy ra ti Giáo Đim Con Cuông. Ngài nhn mnh rng, không nhng chính quyn đã vi phm nghiêm trng quyn t do tôn giáo, dm đp lên pháp lut mà s đàn áp đó ca chính quyn đã vượt ra khi luân thường đo lí. Ngài cc lc lên án hành vi phm thánh ca chính quyn và khng đnh rng, vic chính quyn lên kế hoch đàn áp bng cách đánh đp linh mc, tu sĩ và giáo dân là hành đng không th chp nhn được. Ngài tuyên b rng, chính
quyn đã xúc phm nng n đến nim tin tôn giáo qua hành đng đp phá nh tượng Đc M. Ngài kêu gi nhà cm quyn hãy dng ngay vic huy đng quân đi, công an, côn đ đến đàn áp thô bo và trò b i là dùng báo chí, đài phát thanh-truyn hình đ chp mũ, vu cáo, xuyên tc s tht ca nhà cm quyn Ngh An.

Thánh l kết thúc trong li kinh Hòa Bình vang vng hòa trong ánh nến lung linh như thôi thúc mi người hãy luôn hướng v anh ch em đang b bách hi. Mi người ra v trong nim tin yêu phó thác. Trên nét mt ca mi người hin rõ tình liên đi, st chia và chun b tinh thn sn sàng cho cuc thăm viếng anh ch em ti Giáo đim Con Cuông ngày mai, ngày 8 tháng 7 năm 2012.

20h42: Ti giáo x Quan Lãng, cha x và giáo dân đang làm gi chu Thánh Th rt st sng. S giáo dân tham d hôm nay đông hơn mi hôm. Trước lúc bước vào gi chu Thánh Th, cha chánh x đã đc văn thư ca TGM gi UBND tnh Ngh An và phân tích cho toàn th mi người nghe và tiếp tc khng đnh nhà cm quyn đã vi phm t do tôn giáo mt cách nghiêm trng. Chính quyn đã xúc phm nng n đến nim tin tôn giáo. Chưa dng li đó, chính quyn còn huy đng các báo, đài phát thanh – truyn hình liên tc đưa tin xuyên tc, chp mũ, vu khng đi vi giám mc, các linh mc và giáo dân. Do đó, linh mc Jos. Ngô Văn Hu li mt ln na qu quyết rng “vic này liên quan đến toàn giáo x, giáo ht và giáo phn”. Vì thế, mi vic triu tp, làm vic mà chính quyn yêu cu thì bt buc phi có mt giáo dân toàn giáo x, giáo ht. 

Gi chu kết thúc vang vng trong li Kinh Hòa Bình, cu mong sm xua tan bóng ti ca s ác, s gian di và cu mong cho mt nn công lý, hòa bình, hnh phúc sm được hin tr đích thc trên quê hương đt nước Vit Nam thân yêu này.

Đó là câu khu hiu được ph biến chung cho toàn giáo phn. Hin nay, khp các giáo x trên đa bàn Ngh An, Hà Tĩnh, Qung Bình. Băng rôn đã được treo lên trước các nhà th, trước cng làng và các li ra vào ca các giáo x. Hưởng ng li kêu gi hip thông ca Đc Cha Phaolo Nguyn Thái Hp[1] và Tòa Giám Mc Giáo Phn Vinh[2] v vic treo băng rôn và thp nến cu nguyn cho giáo đim Con Cuông vào ti 7.7.2012 trên tt c giáo phn Vinh. trang Thanh niên Công giáo s tường thut trc tiếp s kin này.

Giáo x Xã Đoài

Một số hình ảnh về thắp nến cầu nguyện.
4 comments:

cu tuong TGM Vinh thi cha nhan thuc cao, hieu rong nhung xem ra cung nhu cha Hau va cha Thuc ma thoi. That toi nghiep cho cac con chien cua chua, vi nhung ke dang nhan danh nguoi lai di nguoc lai voi loi day cua nguoi. Thap nen la de cau nguyen cho mot dat nuoc hoa binh, thap nen de gieo cai ac cho nguoi khac thi co thap hang ty ty ngon nen cung vay ma thoi. Toi chac rang nhung con chien cua TGM vi duc tin ma nghe cha giang dao, con nhung cai di nguoc voi loi day chua ho cung nhan ra va ho se khong de muc dich cua cha duoc toai nguyen. Chua se chi duong cho ho. Amen.

Hic! Hồng vệ binh lại cũng đã mò vào đây! Quan trọng hơn lại đi đội lốt là giáo dân. Bó chiếu luôn!

Bây giờ đừng nhận xét đúng sai về hành động của Chính quyền và các Cha ở giáo phận Vinh vì ai cũng còn đang nóng đầu. Hãy thử đặt 2 câu hỏi 1.tình hình ở Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung nếu tiếp tục xảy ra mâu thuẫn mất đoàn kết lương- giáo làm cho xã hội mất ổn định, người dân không yên tâm lao động sản xuất thì ai là kẻ có lợi nhất? 2.Tại sao mỗi khi quan hệ Việt Nam-Vatican có những chuyển biến tích cực hơn thì ở đâu đó trên cả nước lại xảy ra những vụ tương tự như ở Con Cuông, làm cho quan hệ giữa chính quyền và giáo hội xấu đi?. Chỉ cần bạn là người quan tâm một chút đến tình hình quốc tế và trong nước thì không khó trả lời và như thế bạn sẽ thấy Đức Giám mục và các Cha giáo phận vinh thật tội nghiệp làm sao. Cầu Chúa thương xót họ.

Thiên Chúa luôn có cách của Ngài! Tôi tin!
Là người Công Giáo, tôi cầu nguyện cho Con Cuông!

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More