Biểu tình chống Trung Quốc xâm lược: Tuyên Bố Chung

TUYÊN BỐ CHUNG: CỰC LỰC LÊN ÁN HÀNH ĐỘNG XÂM LƯỢC CỦA

   TRUNG QUỐC và THÁI ĐỘ NHU NHƯỢC CỦA NHÀ NƯỚC VIỆT NAM    

 Xét rằng 

1- Một tuần lễ sau khi giàn khoan khổng lồ mang tên Hải Dương 981 của Trung Quốc kéo vào lãnh hải nước ta, nhà cầm quyền Việt Nam mới phản ứng. Tuy nhiên, đó chỉ là một phản ứng hết sức dè dặt và hoàn toàn không tương xứng với chủ kiến vừa khiêu khích vừa xâm lược từ Bắc
Kinh, vì nó chỉ phát xuất từ các viên chức bậc thấp trong bộ máy nhà nước và từ một lực lượng nhỏ duy trì trật tự trên biển. Đây là một thái độ vừa nhu nhược vừa đớn hèn.

2- Nhu nhược là nguồn gốc của tội lỗi, còn đớn hèn là căn nguyên của mất nước. Kinh nghiệm xương máu này đã tích tụ từ nhiều triều đại trong lịch sử dân tộc Việt, để mỗi lần được lặp lại là một lần người dân Việt phải ngậm đắng nuốt cay trước những gương mặt lãnh đạo quốc gia hoàn toàn bất xứng. Nếu ngay vào lúc này, giới cầm quyền ở Việt Nam muốn phát động một cuộc biểu tình của dân chúng chống lại sự can thiệp của Trung Quốc, liệu còn được bao nhiêu người dân xuống đường?

3- Niềm tin của người dân đối với chế độ Cộng sản nay đã gần như tiêu biến hoàn toàn và đó là một thất bại lớn lao trên bình diện dân tộc. Mất niềm tin vào chế độ cũng dẫn đến não trạng vô cảm của không ít người dân dù phải đối mặt với hiểm họa ngoại bang xâm lược. Một trong những nguyên do của sự vô cảm ấy chính là thái độ của nhà cầm quyền, bày tỏ qua việc giới lãnh đạo chính trị và ngành công an đã luôn tìm cách ngăn chặn, khống chế, thậm chí đàn áp quần chúng nhân dân biểu tình chống Trung Quốc từ nhiều năm qua, đặc biệt từ giữa năm 2011 đến nay.

4- Những năm gần đây, do cay đắng và tự trọng, nhân dân đã công khai vạch mặt những Trần Ích Tắc, Mạc Đăng Dung và Lê Chiêu Thống thời hiện đại, công kích cái gọi là “chính sách ngoại giao do đầu óc khôn khéo mềm mỏng” mà thật ra là “chính sách ngoại giao đầu gối mềm nhũn” đi từ lẩn khuất đến công nhiên trong một bộ phận lãnh đạo mà vốn đang quét sạch chút ý chí còn lại của nhân dân và quân đội. “Chính sách ngoại giao đầu gối” đó chẳng những không bao giờ khiến được 500 đại biểu quốc hội và gần 200 ủy viên trung ương đảng cầm súng ra mặt trận, mà còn khiến không mấy người dân tình nguyện đỡ đạn ở chốn tiền tuyến thay cho các nhóm lợi ích tham lam vốn chuẩn bị biến khỏi đất nước vào thời điểm Tổ quốc lâm nguy.

5- Với người bạn “Bốn Tốt”, tất cả chỉ mới bắt đầu. Bắt đầu một trang lịch sử tái nô dịch Việt Nam, bắt đầu một chiến dịch thăm dò phản ứng, uy hiếp ngang nhiên, tiến tới xâm lược tổng lực đối với Tổ quốc Dân tộc. Trước hiểm họa xâm lăng này, vẫn chưa thấy giới lãnh đạo Việt Nam làm gì xứng hợp để ngăn chặn nó, ít nhất cũng với lòng kiên định và tính nhanh nhạy mà họ đã thường phô bày để chế ngự ý chí phản kháng ngoại bang của nhân dân, vẫn chưa thấy giới lãnh đạo Việt Nam đủ hồi tâm, nhất trí và quyết đoán để chấp nhận một cuộc biểu thị lòng yêu nước của trí thức và thường dân, tại ít nhất hai thành phố trung tâm là Hà Nội và Sài Gòn!

6- Cuộc biểu tình dự kiến vào ngày chủ nhật 11-05-2014 tới đây tại Hà Nội và Sài Gòn có thể là khúc bi tráng đầu tiên trong giai điệu ai ca buồn thảm của dân tộc. Nhưng giá trị lịch sử của các tầng lớp nhân dân yêu nước vẫn còn nguyên vẹn, từ nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, sinh viên học sinh, nông dân lao động, đến cựu chiến binh, đảng viên lão thành… kể cả chiến sĩ quân đội và nhân viên công an tại ngũ mà con số ý thức và phản tỉnh ngày càng tăng dần. Đây là những người còn mất ngủ trước hiện tình hỗn mang đất nước, còn linh cảm về tương lai tồi tệ của một quốc gia nô bộc, còn chưa thể bỏ mặc dĩ vãng đớn đau của “Ngàn năm Bắc thuộc”.

          Do đó, chúng tôi, các tổ chức xã hội dân sự ký tên dưới đây đồng tuyên bố:

1- Đanh thép lên án hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc, đồng thời lên tiếng phản kháng thái độ nhu nhược không thể chấp nhận được của Nhà nước Việt Nam.

2- Nhà nước Việt Nam phải tiến hành điều tra ngay lập tức về chuyện liệu có một quan hệ “đi đêm” nào giữa những quan chức nào đó của Việt Nam với người Trung Quốc để dẫn đến hậu quả ngang nhiên và ngang ngược như ngày hôm nay?

3- Với tư cách là một quốc gia nằm trong Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc, Nhà nước Việt Nam phải tôn trọng vô điều kiện bản nghị quyết về biểu tình ôn hòa của người dân mà Hội đồng Nhân quyền vừa thông qua vào tháng 4/2014. Hãy vớt vát lại niềm tin nơi dân chúng bằng việc hủy bỏ chủ trương ngăn chặn và đàn áp đối các tầng lớp nhân dân chỉ xuống đường vì lòng yêu nước chứ không phải nhằm lật đổ chế độ.

4- Mọi tầng lớp nhân dân đã đến lúc không cần phân biệt “Lề phải” và “Lề trái”, hãy cùng kết tay nhau và nắm tay giới cán bộ, công chức còn nặng tình quê hương trong hệ thống đảng và chính quyền, gìn giữ những giá trị cuối cùng nhưng sắp mất nốt của dân tộc chúng ta.

5- Dù quá muộn, nhưng vẫn còn kịp để dân chủ hóa đất nước. Không có dân chủ, quốc gia sẽ suy vong, nhân dân sẽ lầm than điêu đứng, đất nước sẽ mất vào tay ngoại bang và sẽ không có gì bảo đảm một tương lai có hậu dành cho giới lãnh đạo thiếu bản lĩnh chính trị và lòng thương nước thương nòi.

Việt Nam ngày 09-05-2014

Đồng ký tên tuyên bố bởi:
1.                  Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm: Bs.Nguyễn Đan Quế, Lm.Phan Văn Lợi
2.                  Hội Phụ Nữ Nhân Quyền: Bà Dương Thị Tân, Huỳnh Thục Vy.
3.                  Hội Anh Em Dân Chủ: Ls.Nguyễn Văn Đài.
4.                  Tăng Đoàn Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất: HT. Thích Không Tánh
5.                  Cao Trào Nhân Bản: Bs.Nguyễn Đan Quế.
6.                  Hiệp Hội Dân Oan: Ông Nguyễn Xuân Ngữ.
7.                  Giáo Hội PGHH Thuần Túy: Tu Sĩ Lê Quang Liêm
8.                  Hội Bảo Vệ Quyền Tự Do Tôn Giáo: Lm.Lê Ngọc Thanh
9.                  Khối 8406: Ks.Đỗ Nam Hải.
10.                Hội Đồng Liên Tôn:
1.                                          Công Giáo: Lm. Đinh Hữu Thoại
2.                                          Phật Giáo: HT. Thích Không Tánh
3.                                          Cao Đài: Chánh Trị Sự Hứa Phi
4.                                          Tin Lành: MS. Nguyễn Hoàng Hoa, MS. Nguyễn Mạnh Hùng
5.                                          Phật Giáo Hòa Hảo: Tu sĩ Lê Quang Liêm
11.             Hội Ái Hữu Cựu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo: Ls.Nguyễn Bắc Truyển
12.             Bạch Đằng Giang Foundation: Ths.Phạm Bá Hải.
13.             Hội Bầu Bí Tương Thân: Ông Nguyễn Lê Hùng.
=====================

The People’s Common Manifesto: WE RESOLUTELY CONDEMN 

CHINA AGGRESSION AND VIETNAM’S SPINELESS ACTS

Whereas:

1. A week after China’s giant rig bearing number 981 was dragged onto our territorial waters, did Vietnam authorities begin to react. However, that was just a very cautious and timid response, totally disproportionate to the deliberate invasion and provocation from Beijing.

2. Being spineless is the origin of sin, and the dastard act of cowardice is the root cause of losing one’s nation. The cumulative bloodshed that has accumulated over the many dynasties in Vietnam history is for naught each time the iteration is carrying out, causing the Vietnamese people to swallow bitterness, ramming down our throat by the utterly unworthy national leaders.
Let’s do a litmus test: if right at this moment, the authorities in Vietnam want to engage the people in mass public protest against China intervention, would there be many people taking to the streets?

3. The faith of the people towards the Communist regime is abysmally at an all time low and that is the greatest failure at the national level. The loss of faith with the ruling elite can also lead to a state of great apathy for many people, despite the dangerous threat of foreign invasion. One of the best explanations for that insensitive attitude can be attributed directly to the government policy, when – for many years – the national leadership and their police apparatus have always sought to prevent, control, repress and persecute the populace for protesting against China, particularly from the mid of 2011 to the present.

4. In recent years, arising out of our bitterness and self-respect, the people have exposed our contemporary versions of Tran Ich Tac, Mac Dang Dung and Le Chieu Thong, attacking the so-called wise, pliable and diplomatic foreign policy” which essentially is a euphemism for “ the weak-in-the-knee , kowtowing diplomacy” that is sometimes lurking, sometimes openly within the big faction of the national leadership, who is doing its best to wipe out the last remaining vestige of the army and people’s will to fight. The “weak-in-the-knee and kowtowing” diplomacy could not only make 500 MPs and 200 party central committee members bear arms to the front but also making few people willing to take a hit or bite the bullet at the front on behalf of these greedy interest groups, who are ready at a moment’s notice to flee the country at the signs of the nation in peril.

5. With regard to their “Four Good” ideological brother, all is just a beginning. A new page of Vietnam re-enslaving history has just started. A campaign of exploratory response, intimidation and moving toward a total military invasion of our nation has just begun. Facing with this great invasion threat, we have not seen a corresponding action from our nation leaders? What would they do to prevent the invasion threat, at least on par with their resoluteness and persevering act that they often exhibit to squash the will of the people who protests against foreign transgression? We have yet to see the government possess sufficient repentance, resolutely and decisively to accept a demonstration of patriotism by the intellectuals and the people, at least in two city center of Ha Noi and Saigon?

6. The protest expected on Sunday May 11, here in Hanoi and Saigon maybe just the first ode in the lamentable tragedy of the long-suffering and endangered people of Vietnam… Yet the historical value of such strata of the populace is still intact, from the intellectuals, students, small businesses, workers and farmers, to senior party members and veterans…  including the growing number of officials, army soldiers and police on active duty whose numbers are gradually swelling the ranks. They represent the people who are still losing sleep over the chaotic situation of the country, still sensing a general gloomy prospect of a nation with a slaving future, who have not forgone our past of “a thousand years under Northern occupation.”
Therefore, we, the signed civil-society organizations below collectively declare:

1.                  We adamantly condemn China’s acts of transgression violating Vietnam’s sovereignty, at the same time voice our opposition to the spineless, coward and unacceptable attitude of the government of Vietnam.

2.                  2. The government of Vietnam must conduct an immediate investigation about whether there is a conspiracy among certain high officials of Vietnam who “aid and abet” China, leading to such blatant and defiant consequences as today’s?

3.                  As a country who belongs to the Human Rights Council of the United Nations, the state of Vietnam must respect unconditionally the resolution on the peaceful protests of the people that the UN Human Rights Council has adopted on April 2014. Please salvage the faith of the people by annulling the regime’s injunction to prevent all strata of the population who take to the streets to demonstrate their patriotism, but not to overthrow the government.

4.                  There has come a time for all strata’s of Vietnam’s population – not to differentiate between “Right” or “Left margin,” let’s hold hands and extend a hand to a group of officials and other public servants in the party system and the government who are still heavy heart with the happenings in our homeland, guarding the final values of our nation but soon to be gone.

5.                  Although very late, but there’s still time to democratize the country. Without democracy, a country is lost, the people will suffer in misery, the nation will be lost to foreign powers and nothing will ensure a happy ending for the leaders lacking the political depth and patriotism.

Vietnam May 8, 2014
Signed and declared in unison:
1.                  Former Vietnamese Prisoners of Conscience: Dr. Nguyen Dan Que, Catholic Priest Phan Van Loi.
2.                  Vietnmese Women for Human Rights: Mrs. Duong Thi Tan, Ms.Huynh Thuc Vy.
3.                  Brotherhood for Democracy: Lawyer Nguyen Van Dai.
4.                  Delegation of Vietnamese United Buddhists Church: Ven. Thich Khong Tanh.
5.                  Non-violent Movement for Democracy: Dr. Nguyen Dan Que.
6.                  Peasants Petitioners Association: Mr. Nguyen Xuan Ngu.
7.                  Hoa Hao Buddhists, Purity: Mr. Le Quang Liem.
8.                  Association to Protect Freedom of Religion: Catholic Priest Le Ngoc Thanh.
9.                  Bloc 8406: Engineer Do Nam Hai.
10.                Council of Religion Alliance:
1.                                          Catholic: Priest Dinh Huu Thoai
2.                                          Buddhism: Ven. Thich Khong Tanh
3.                                          Cao Daiism: Mr. Hua Phi
4.                                          Christianity: Pastor Nguyen Hoang Hoa, Pastor Nguyen Manh Hung.
5.                                          Hoa Hao Buddhism: Mr. Le Quang Liem
11.             Friendship Association of Former Political and Religious Prisoners: Nguyen Bac Truyen, LLB.
12.             Bach Dang Giang FoundationPham Ba Hai, MBE.
13.             Bau Bi Association: Mr. Nguyen Le Hung.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More