Lã Việt Dũng "Không Thích Đảng Cộng Sản Việt Nam"

Liệu câu nói thật "Tôi không thích ĐCSVN" 
có bị liệt vào loại nói xấu chế độ theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự không?

2 comments:

Thực tế cuộc song khi con người có quyền tự do thì người ta cũng có quyền phát biểu chính kiến của mình, có quyền được yêu và ghét (thích và không thích), ông Lã Việt Dũng phát biểu:"Không thích Đảng cộng sản VN" mà ở các nước tự do dân chủ đa nguyên đa đảng thì điều đó rất bình thường người ta vẫn tôn trọng quyền làm người của ông, nhưng thực tế ở VN từ năm 1945 đến nay 2014, ông không đươc quyền tư do nói như vậy. Ai cũng biết Đảng cộng sản VN ra sức định hướng cho mọi người làm theo một chiều, đường lối của Đảng . Có thế nó mới có sách lươc (định hướng xã hội chủ nghĩa) tất cả moi người VN đều sống trong 1 mẫu số chung là ca ngơi Đảng vĩ đại quang vinh, moi cái chúng ta làm ra . Kết quả của lao đông đó là phải tung hô có sự chỉ đạo quan tâm của Đảng cũng như chúng ta xây nhà, mua ti vi, kết hôn , con cái đươc đi học là phải ca ngơi sự quan tâm lãnh đao của Đảng. Nếu ai mà nói không thích Đảng công sản mà ở VN là tội lớn lắm tới đây nó sẽ cho công an đến bắt, giam giữ, bỏ tù quy tôi tuyên truyền lât đổ chính quyền nói xấu chế đồ rồi nó bỏ tù là cái chắc.

Moi người nên nhớ ở VN chúng ta phải sống trong "định hướng" của Đảng nghĩa là Đảng cho ta ghét, ta được ghét, cho ta yêu thì ta được yêu, cấm kị nói khác với định hướng của Đảng mà mang tội.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More