Hà Sĩ Phu: Câu Đối Tết Ất Mùi 2015 (2)

Hà Sĩ Phu

Câu đối số 2: Ngoại địch không nguy bằng nội gián 


- Kẻ thù mới đừng quên: Viện dẫu tái sinh, triệu lính ngoại xâm không thể dọa!
- Bài học xưa phải nhớ: DƯƠNG Vương(*) dù quyết tử, một tên nội gián cũng là nguy!


(Dương Vương tức An Dương Vương 安陽王, chữ Dương陽 đồng âm với chữ Dương羊 là Dê, câu đối vẫn thường dùng chữ đồng âm dị nghĩa, lấy đó làm trò chơi chữ thú vị).

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More