Công an đánh đập Giáo dân CỒN DẦU - ĐÀ NẴNGNguồn: http://www.youtube.com/watch?v=oQbjfpzSXL8

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More