Thơ: Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh!

Trần Giang
Radiochantroimoi

QUYẾT TỬ CHO TỔ QUỐC QUYẾT SINH!

Tổ tiên tạo dựng bức dư đồ,
Con cháu đời sau mãi điểm tô.
Xương trắng máu đào rơi ải Bắc,
Biển xanh dậy sóng hận sông Lô!
"Ngàn năm gương cũ soi kim cổ",
Phút chốc Bình Ngô dậy cõi bờ.
Thề quyết phen này ra trận tuyến,
Diệt phường xâm lược giặc Tàu ô!

***

1 comments:

Một bài thơ rất chí khí và rất hay. Xin gửi tặng lại tác giả đôi giòng "con Cóc".

Thuyền nan trong sóng nhấp nhô
Vững tay chèo chống đồng phô thư hùng
Quyết tâm vượt khỏi bảo bùng
Thuyền về Bến Ngự trùng phùng vinh quang.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More