Biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng tại Nhật Bản

Mời Quý Bạn xem VideoDienDanCTM

3 comments:

Thủ tướng một nước mà đi tới đâu cũng bị dân chúng "Đảo đảo". Nhưng lại không biết xấu hổ là mới chết.

Thủ tướng một nước mà đi tới đâu cũng bị dân chúng "Đảo đảo". Nhưng lại không biết xấu hổ là gì mới chết.

Ông Thủ Tướng VC nguyễn tấn Dũng, càng bị chửi khi ra khỏi nước công du. Ông lại càng mập. Ông ta có quá nhiều tiền để xài. Các quốc gia đón ông ta cũng vì tiền. Ông ta và các ông to ở Hà Nội có ra ngoài cũng ngóc đầu không nổi. Đi đâu cũng bị chính dân VN đả đảo.

Xin nhắn tin, nếu các ý kiến này mà lọt vào mắt do bộ hạ đưa lên cho ông Dũng thì hay biết mấy.

BT.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More