Thơ: Hỏi nhà văn

Vũ Xuân Tửu
Tôi hỏi nhà văn, viết về đảng, chính phủ như thế nào?
                   Chúng tôi ngợi ca.
Tôi hỏi nhà văn, viết về tổ quốc như thế nào?
                   Chúng tôi cầm súng lên đường chiến đấu.
Tôi hỏi nhà văn, viết về quần đảo hiện nay như thế nào?
                   Chúng tôi chờ chỉ đạo.
Tôi hỏi nhà văn, viết về hàng vạn cô gái bán mình xứ người như thế nào?
                   Chúng tôi không có tiền đi thực tế Đài Loan, Hàn Quốc.
Tôi hỏi nhà văn, viết về những người nông dân bị cướp đất như thế nào?
                   Chúng tôi khóc.
Tôi hỏi nhà văn, viết về tự do như thế nào?
                   Chúng tôi…
Tôi hỏi nhà văn, viết về dân chủ như thế nào?
                   Chúng tôi…
Tôi hỏi nhà văn, viết về nhân quyền như thế nào?
                   Chúng tôi…

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More