The Kim Nhung Show - Hồng Thuận


DienDanCTM

2 comments:

Đảng Việt Tân có hậu duệ trẽ, giỏi...
Xin khen ngợi cô Hồng Thuận

Là một người trẻ lớn lên nơi Hải Ngoại mà lại nói tiếng Việt rành rọt như thế thì thật đáng khen. Những câu trả lời chân tình làm cho tôi cảm động và phải suy nghĩ.
Cảm ơn cô Kim Nhung và cô Hồng Thuận đã cho tôi những giây phút vui tươi và tự hào về thế hệ trẻ hiện nay.
Chúc hai cô nhiều thành công trong tương lai.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More