Loretta Sanchez và 30/4

 
Header
Web Site  |  Meet Loretta  |  On the Issues  |  Helping You  |  Newsroom  |  Contact Me
XIN PHỔ BIẾN GẤP   
                                                    
Liên Lạc: 
Lilly Ngọc Hiếu Nguyễn 202-306-1440 

DB SANCHEZ TƯỞNG NIỆM NGÀY 30 THÁNG 4

 

 

WASHINGTON, D.C. – Hôm nay, ngày 30 tháng 4, đánh dấu 37 năm sau cuộc chiến tranh Việt Nam. Nhân dịp tưởng niệm 30 tháng 4, Dân Biểu Loretta Sanchez (CA-47), Đồng Chủ tịch Nhóm Congressional Caucus on Vietnam phát biểu như sau:

 

“Tôi trân trọng cùng cộng đồng Việt-Mỹ khắp Hoa Kỳ tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh vì lý tưởng tự do và vinh danh sự hy sinh của những ai đã và đang tiếp tục tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ.  

 

"Sau 37 năm, Việt Nam vẫn còn bị thống trị dưới chế độ độc tài của đảng Cộng sản Việt Nam. Chế độ vẫn áp dụng nhiều cách thức kiểm duyệt trên mọi phương tiện truyền thông và mạnh mẽ đàn áp các nỗ lực dân chủ. Tuy nhiên, người dân Việt Nam không ngại tham gia những hoạt động ôn hoà bất bạo động chống lại chính sách cưỡng chiếm đất đai, bóc lột sức lao động người công dân và lên tiếng để bảo vệ chủ quyền đất nước họ. 

 

"Tôi thật sự ngưỡng mộ các nhà đối kháng như blogger Điếu Cầy Nguyễn Văn Hải, Paulus Lê Sơn, Tạ Phong Tần, bà Bùi Hằng, và gần đây nhất là một cử tri của tôi, nhà hoạt động dân chủ Tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân – đã dũng cảm dấn thân vì công lý và nhân phẩm căn bản của con người. Trước những nỗ lực đàn áp của phía Hà Nội, cộng đồng quốc tế có trách nhiệm cùng nhau lên tiếng buộc chính quyền Việt Nam phải tôn trọng nhân phẩm và chịu trách nhiệm về những hành động vi phạm nhân quyền của họ."

 

REP. SANCHEZ COMMEMORATES THE FALL OF SAIGON

 

WASHINGTON, D.C. – Today, April 30th, marks the Fall of Saigon, which ended the Vietnam War 37 years ago. In remembrance of this event, Congresswoman Loretta Sanchez (CA-47), Co-Chair of the Congressional Caucus on Vietnam released the following statement:

 

“I join the Vietnamese-American community across the nation to remember and honor the fallen heroes and acknowledge the sacrifices made by those who fought and continue to fight for freedom and democracy.

 

“After thirty seven years, Vietnam remains a dictatorship with a one-party system.  The regime still applies rigorous media censorship and forcefully suppresses any efforts for democratic reform. Yet we continue to see Vietnamese citizens yearning for change through non-violent civic actions, protesting against land sovereignty and unfair compensation of land use and worker exploitation.

 

“I admire activists like bloggers Dieu Cay Nguyen Van Hai, Paulus Le Son, Ta Phong Tan, Bui Hang, and recently detained constituent, Dr. Nguyen Quoc Quan, for their commitment to the fundamental values of liberties and human dignity. As the Government of Vietnam continues to deny its people’s basic rights, it is our collective responsibility to uphold these values and make the Vietnam government accountable for their actions.”

Dân Biểu Liên Bang Hoa Kỳ Loretta Sanchez đại diện địa hạt 47, khu vực bao gồm thành phố Anaheim, Garden Grove, Santa Ana và Fullerton tại Quận Cam.  Dân biểu Sanchez hiện thành viên cao cấp của Uỷ Ban An Ninh Quốc Gia; người nữ dân biểu giữ chức vụ cao nhất trong Uỷ Ban Quân Sự Hạ Viện; thành viên của Ủy Ban Kinh Tế Lưỡng Viện Quốc Hội xem xét các vấn đề liên quan đến nền kinh tế Hoa Kỳ.  Bà cũng là đồng sáng lập viên Nhóm Việt Nam Congressional Caucus quan tâm đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. 

# # #


footer

1 comments:

Là người Việt Nam tỵ nạn cộng sản nên tôi rất mừng và rất vui với những lời phát biểu của bà Loretta Sanchez.
Xin chân thành cảm ơn sự hổ trợ của bà và xin chúc bà luôn vui vẽ, trẻ trung và thành công trong sự nghiệp.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More