Đồng dao

Thang Long Nguyen
   
Lại thêm 1 phiên bản mới của đồng dao

Lâm tặc lắm tiền là ĐN Đức
Trí mà không thức là NgB Châu
Anh dũng sống lâu là Võ Nguyên Giáp
Sặc mùi ba láp là ông Đỗ Mườ.
 
Chưa nói đã cười là Ng M Triế.
Giả danh Mác xít là L K Phiê.
Tham nhũng làm liều là cậu y tá
Con người trí trá là Nguyễn S Hù.

Ăn nói lừng khừng là Tô H Rứ.
Không bộ nào chứa là Ng Thiện Nhâ.
Vì gái quên thân là N Đ Mạnh
Thức thời, né tránh là N H Chuyền

Miệng lưỡi dịu mềm là V Đì. Huệ
Thiểu năng trí tuệ là Đ L Thăng
Định hướng tối tăm là N P Trọ.
Trường kỳ thủ đoạn là Lê Đ A

Phát biểu lăng nhăng là Phạ Vũ Luậ
Quen đánh giặc miệng là Trương T Sa.
Hán tặc chính danh là H Tr Hải
Ăn vụng nói dại là Đinh Th Hu.
Nhiều vợ lắm con là Chú Lê Du.
Sướng rồi nói láo là bà phó Doan, 
Bộ mặt phì ngang là Tò Thị Phó. 
 
Nguồn: Facebook

3 comments:

Một tấc lên trời là đinh la thăng.

Ngày nào còn nhóm lao xao
Là ngày đất nước như đao xuyên mình
Dân thì nô lệ ngục hình
Tài nguyên khô cạnh, bạn tình tránh xa.

Ngày nào đảng bỏ Cộng ra
Đó là Quốc Khánh, nước ta lưu truyền
Giặc Tàu rồi sẽ thu thuyền
Trả lại toàn bộ bưng biền nước ta.

Việt Nam thoát cảnh cang qua
Đất nước hưng thịnh, nhà nhà ấm êm
Toàn dân thưởng ngoạn trăng đêm
Nước ta vĩnh cửu như nêm Vĩnh Bình.

Lâm tặc nhiều tiền là Đoàn Nguyên Đức
Trí mà không thức là Ngô Bảo Châu
Anh hùng sống lâu là Võ NGuyên Giáp
Đi họp toàn ngáp là cụ Đỗ Mười
Tiếp dân chỉ cười là Nguyễn Minh Triết
Giả danh Mac xít là Lê Khả Phiêu
Tham nhũng làm liều là "cậu y tá"
Chuyên gia trí trá là Nguyễn Sinh Hùng
Nửa điên nửa khùng là Tô Huy Rứa
Không bộ nào chứa là Nguyễn Thiện Nhân
Răng chắc cặc bền là Nông Đức Mạnh
Cuộc đời khổ hạnh là chị Ba Sương
Chỉ còn tấm gương Bác Hồ vĩ đại
Lú lẫn nói dại là ngài Tổng Trọng
Nửa ngô nửa ngọng là Trương Tấn Sang
Hay nổ đùng đoàng là anh "Đinh Tặc"
Xua quân như giặc là Trần Đại Quang
Ăn nói lăng loàn là Doan Thị Nở

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More