Thơ của một ông Lão gần 90 đấu tranh cho dân chủ tại Hà Nam

Trung ngôn
Tác giả gửi đến DienDanCTM

Mù chữ
Bác ơi bác ngủ trong Lăng....?
Thưa bác: cháu thằng vẫn thức (hỗn xược) Nhố nhăng trong mồ!
Bởi lẽ: Cháu kẻ dốt ngu!?
Nên cháu lẫn lộn, bạn thù, địch ta!
Đom đóm cháu tưởng đèn fa
Nên cháu đã trót rước ma giày mồ.
Bây giờ cháu mất cơ đồ...
Cậy ai ! trao phó liệu lo việc này?
Chùa đổ, Chúa dựng, chúa xây.
Cháu phận gái goá lo ngày, lo đêm!
Cháu lo cháu nghĩ triền miên...
Không lo: hổ thẹn con Tiên cháu Rồng
Cháu buồn giòng giống Lạc Hồng.
Uổng bao công sức vua Hùng dựng xây.
Giờ con cháu trót làm tôi tớ cho bầy sói lang?
Cam tâm quỳ gối đầu hàng...
Nhục ơi là nhục cháu con Tiên Rồng!
Quan trường thị nô lệ trung chi (nô lệ hựu nô lệ)
Đây là câu chữ của Thân phụ Bác..(cháu sưu tầm)
Mồ côi cha mất sớm khi trứng nước,cháu thất học (học lỏm) nên rơi vào tình trạng thái văn hoá ăn đong thành mù chữ(dốt nát)
Mù Chữ

Trung ngôn: Nhớ chuyện cóp nhặt 1945

Tầu cười, Tây khóc, Nhật lo...
Việt nam Độc lập giết bò liên hoan
Kể chuyện tháng 10/2012.. Nga cười, Mỹ khóc, Tầu lo.
Việt nam thống nhất rủi ro muôn phần?
Trách trời, trời vụng cầm cân..
Trời rằng sói + cẩu dành phần hơn thua
Tức nước tất phải vỡ bờ..?
Đấu tranh bất khuất họ cho dập vùi
Vô danh tiểu tốt bất tài...
Đười ươi giữ ống giữ hoài mà chi
Đười ươi còn định giữ gì?
Lưỡi lê, lưỡi mác cùn rồi
Mài đi, mài lại mài hoài uổng công.
Đất trời đã nổi cuồng phong..
Đười ươi muốn giữ cũng không được rồi
Ngai vàng sụp đổ đến nơi..
Không nhanh Quốc tổ đi đời nhà ma
Vật bất bình vật phải đổ
Khi lên chẳng giấy cũng lên
Khi suy thì cố giữ gìn cũng suy!
Vì dưỡng khí và ánh sáng là của tất cả mọi người không của riêng ai kể cả thai nhi còn nằm trong bụng mẹ.


Chiếc gậy chống
Xưa dùng chống Mỹ chống Tây
Ngờ đâu nay phải tự tay chống mình
Gậy chống như bóng với hình
Nếu không chống khéo thì kềnh có phen
Sạch sẽ nơi nao cầu ao rách nát
Mới rách thì chẳng lo vá
Thủng như cái giá mới vội vàng khâu
Đấu tranh chẳng sợ tránh đâu
Đổi đầu sẵn sàng đổi chứ nhường lâu chẳng nhường.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More