Canberra: Tường Trình Về Vi Phạm Nhân Quyền Của CSVN Nhân Ngày QTNQ Tại Quốc Hội Úc

SBTN-Sydney

Tường Trình Về Vi Phạm Nhân Quyền Của CSVN
Nhân Ngày Quốc Tế Nhân Quyền
Tại Quốc Hội Úc Đại Lợi - Thủ Đô Canberra, Úc Châu 10/12/12013 
Hoài Phương SBTN-Sydney tường trình từ Thủ Đô Canberra, Úc Châu

DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More