Biển Đông: TNS John McCain tuyên bố

TUYÊN BỐ CỦA THƯỢNG NGHỊ SĨ JOHN MCCAIN 
VỀ XUNG ĐỘT GIỮA TRUNG QUỐC VÀ VIỆT NAM TẠI BIỂN ĐÔNG

Ngày 7 tháng 5 năm 2014

Washington D.C. - Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa - Tiểu Bang Arizona) vừa ra tuyên bố sau đây về những tin tức mới nhất xoay quanh cuộc xung đột đang gia tăng giữa Trung Quốc và Việt Nam liên quan đến giàn khoan của Trung Quốc gần quần đảo Hoàng Sa.

"Quyết định của Trung Quốc bắt đầu khoan tìm dầu ngoài khơi bờ biển Việt Nam, và việc đưa nhiều chiến hạm để hỗ trợ hành động khiêu khích trên, đã gây quan ngại sâu xa và chỉ làm tăng thêm căng thẳng tại Biển Đông. Việc tàu Trung Quốc bao vây và đâm vào tàu tuần duyên của Hải Quân Việt Nam lại là một hành vi xách nhiễu gây hấn trên biển. Chắc chắn Trung Quốc phải hoàn
toàn chịu trách nhiệm về hành động đơn phương này nhằm thay đổi hiện trạng Biển Đông".

"Những hành động trên của Trung Quốc đã dựa vào các khẳng định chủ quyền lãnh hải vô căn cứ chiếu theo luật pháp quốc tế. Thực tế là giàn khoan Trung Quốc nằm ngay bên trong Vùng Đặc Quyền Kinh Tế của Việt Nam, được xác định rõ ràng bởi luật pháp quốc tế. Phận sự của các quốc gia có trách nhiệm là đòi hỏi giới lãnh đạo Trung Quốc phải có những biện pháp tức thì để làm giảm căng thẳng và trở lại nguyên trạng trước đây".


Nguồn:

***
May 07 2014

STATEMENT BY SENATOR JOHN MACCAIN 
ON CONFLICT BETWEEN CHINA AND VIETNAM IN SOUTH CHINA SEA

Washington, D.C. – U.S. Senator John McCain (R-AZ) today released the following statement on the latest reports regarding the escalating conflict between China and Vietnam over a Chinese oil rig near the Paracel Islands:
“China’s decision to begin drilling for oil off the coast of Vietnam, and its deployment of dozens of naval vessels to support that provocative action, is deeply concerning and serves only to escalate tensions in the South China Sea. Chinese ships have swarmed and rammed Vietnamese Sea Guard vessels in yet another instance of aggressive maritime harassment. There should be no doubt that China bears full responsibility for this unilateral attempt to change the status quo.
“These Chinese actions rest on territorial claims that have no basis in international law. In fact, China’s drilling is occurring squarely within Vietnam’s Exclusive Economic Zone, as defined clearly under international law. It is incumbent upon on all responsible nations to insist that China’s leaders take immediate steps to deescalate tensions and revert to the status quo ante.”

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More