Rose Tang, nhân chứng sống Thiên An Môn 25 năm trước

Rose Tang, người phụ nữ từng hết lòng dấn thân lúc tuổi trẻ cho tự do dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn 25 năm về trước cùng với hàng trăm ngàn người trẻ yêu tự do dân chủ khác ở Trung Quốc không ngại hy sinh.

Biến cố Thiên An Môn 25 năm trước, ngày 4-6-1989, đảng CS Trung quốc đã thảm sát hằng ngàn thanh niên biểu tình đòi dân chủ.

Qua biến cố này cho thấy lãnh đạo Trung Cộng đối xử tàn ác với chính dân Trung Hoa như vậy thì chuyện "tình nghĩa anh em" với nước khác như lãnh đạo CSVN mơ tưởng là điều viễn vông ảo tưởng.
Video: Hùng Nguyễn phụ đề tiếng Việt

1 comments:

Tôi cũng nghĩ là phải phân biệt rõ người dân Trung Hoa và lãnh đạo Trung Cộng.
Người dân Trung Hoa cũng là nạn nhân của chế độ cộng sản như nhân dân Việt Nam vậy thôi.
Còn lãnh đạo Trung Cộng hay lãnh đạo Việt Cộng thì đều ác với dân như nhau.
Nếu dân Trung Hoa lật được đám lãnh đạo CSTQ thì cũng giúp cho dân tộc VN nhiều lắm. Và ngược lại cũng vậy.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More