Gs Tạ Văn Tài : Phải kiện gấp rút kẻo trễ !

RadioCTM - Nguyễn Vũ

Gs Tạ Văn Tài

Một vấn đề đang được tranh cãi, cũng như đã tạo nên sự chống đối của đồng bào trong và ngoài nước, đó là việc Trung Công ngang nhiên đem giàn khoan HD 981 vào khai thác dầu khi trong cùng lãnh hải của Việt Nam, đồng thời TC lớn lối cho rằng, đây là vùng hải phận của mình. Trong khi đó, nhà cầm quyền CSVN chỉ lên tiếng, tuy được xem là mạnh nhất từ trước đến nay, nhưng trên thực tế, vẫn ra tay đàn áp và bắt bớ những người dân yêu nước qua việc họ bầy tỏ sự chống đối Trung cộng xâm lược.

Để tìm hiểu sự kiện này, GS Tạ Văn Tài là một chuyên gia về luật quốc tế có những nhận định như sau, mời quý vị theo dõi.
***
Gs Tạ Văn Tài, nguyên Giáo Sư Đại Học Luật Khoa Saigon và Trường Quốc Gia Hành Chánh, Saigon, Việt Nam, trước 1975 .

• Tốt nghiệp Cao Học Luật Khoa tại Ðại Học Harvard, 1985. Tiến Sĩ về Chính trị học–Công Quyền
và Ngoại Giao tại Ðại Học Virginia,1965.
• Luật Sư tại Việt Nam trước năm 1975 và tại các toà án Tiểu Bang và Liên Bang ở Massachusetts từ năm 1986.
• Hội Viên Nghiên Cứu từ năm 1975 và Giảng Viên Luật Việt Nam và Trung quốc tại Trường Luật Khoa, Ðại Học Harvard.
• Học Giả Nghiên Cứu tại Trường Luật Khoa, Ðại Học New York, 1990-1994.

Ngoài ra Gs Tạ Văn Tài còn viết rất nhiều bài nghiên cứu về kinh tế, chính trị như “Hiệp Ước Thương Mại Mỹ – Việt”, Truyền Thống Nhân Quyền Việt Nam, Ðại Học Berkeley, Viện Nghiên Cứu Ðông Á,   Luật Ðầu Tư và Hành Nghề tại Việt Nam, Chánh Sách Bầu Cử tại Nam Việt Nam, Massachusetts:

Gs Tạ Văn Tài cũng Nhận các Giải Thưởng Fulbright, USAID, của Tổ chức Asia và Ford Foundations, cûa Aspen Institute. Tiểu sử và thành tích được đăng trong các sách :Who’s Who In The World.

1 comments:

Theo dõi cái gì ?
Hình như bài này đi kèm âm thanh phải không admin ?

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More