Kiềm chế theo định hướng XHCN

Ôi! Ông Tướng Nhà Ta!


Nguồn: DCVO
DienDanCTM

1 comments:

Bức hình quá hay và đúng với thực tế: AI đang làm công việc KIỀM kẹp và CHẾ ngự.

Gương mặt tướng Thanh an nhàn tự tại trong vòng kiềm chế một cách rất đương nhiên đã diễn tả tất cả và mang tính đại diện cho toàn thể Bộ Chính Trị. (Bộ trưởng QUỐC PHÒNG mà như thế thì các anh khác ướt cả quần rồi).

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More