'Ai là chuột và ai là bình?'


Phát biểu của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam với cử tri vừa qua đặt ra câu hỏi 'ai là chuột và ai là bình', khi ông Nguyễn Phú Trọng ví chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay cần tránh 'vỡ bình' quý khi 'ném chuột', theo một nhà quan sát từ Sài Gòn.

Trao đổi với BBC hôm 12/10/2014, Tiến sỹ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội nhà báo Độc lập Việt Nam nói:

"Một trong những câu hỏi lớn nhất mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cần trả lời trước dư luận, công luận là bình nào và chuột nào?"

Theo Tiến sỹ Dũng, phát biểu của ông Trọng có sự tự mâu thuẫn với chính những gì nhà lãnh đạo này từng nói về chống tham nhũng.

Nhà quan sát nói: "Việc 'đập chuột, vỡ bình' của ông Nguyễn Phú Trọng dường như là ngược lại hẳn với đánh giá của ông trước đây về vấn đề Đảng.

"Trước đây ông nói rằng tham nhũng và suy thoái đạo đức, tư tưởng có thể ảnh hưởng tới sự tồn vong của Đảng và một cách gián tiếp ông muốn nói Đảng đang lâm nguy, tôi hiểu là như vậy.

"Nhưng mà bây giờ vấn đề chống tham nhũng của ông lại trở thành cái bình che chắn cho những con chuột mà thực ra cái đó đã gây ra phản ứng khá lớn từ dư luận."

" Ăn nói làm sao?"

Theo Tiến sỹ Dũng, đại hội Đảng kế tiếp ở Việt Nam sắp diễn ra không lâu nữa và việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các lãnh đạo và cán bộ chủ chốt có thể sẽ được đặt ra, khi đó phát biểu này của Tổng bí thư Trọng sẽ có thể làm nảy sinh một vấn đề cho chính vị thế của Đảng.

Ông Dũng nói: "Sắp tới chỉ còn hơn một năm nữa thôi là sẽ tiến tới Đại hội lần thứ 12 của Đảng vào năm 2016, và công cuộc chống tham nhũng của Đảng không tới đâu cả, thì lúc đó biết ăn nói làm sao với dư luận."

Theo nhà quan sát này có thể lâu nay Đảng vẫn sử dụng 'công cuộc chống tham nhũng' như một bình phong để biện minh cho sự trụ lại trên ghế lãnh đạo và nắm quyền lực của Đảng, trong khi đó khó ai có thể đặt lòng tin vào tính hiệu quả thực sự của công việc chống tham nhũng do Đảng tự tiến hành ấy.

Trong cuộc trao đổi với BBC hôm Chủ Nhật, Tiến sỹ Phạm Chí Dũng cũng cho rằng phe 'chống tham nhũng của Đảng' có liên hệ với Trung Quốc.

Đồng thời ông cũng so sánh giữa hai xu thế 'đả hổ, diệt ruồi' do ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Đảng và Chủ tịch Nước của Trung Quốc đang tiến hành rộng khắp và mạnh mẽ với thông điệp được cho là "thụt lùi", "thoái trào" của lãnh đạo Đảng ở Việt Nam trong việc chống tham nhũng.

Nhà quan sát cũng phân tích thế cân bằng giữa các phe cánh quyền lực trong Đảng trước Đại hội lần thứ 12 và đặc biệt liên quan tới việc ông Nguyễn Bá Thanh đang phải trị liệu sức khỏe đặc biệt và lâu dài tại Hoa Kỳ.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More