Đất nước tham nhũng tràn lan, đói nghèo lạc hậu: Nguyễn Phú Trọng phải chiu trách nhiệm!

RadioCTM - Trần Quang Thành@s:
Sáng hôm qua 12/11/2014, nhiều nhóm dân oan khắp Bắc -Trung- Nam đã kéo đến tư dinh Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa đơn kêu oan.

Bà con dân oan đã vượt qua sự ngăn cản của lực lượng công an các loại, bao vây tư dinh Tổng bí thứ Nguyễn Phú Trọng, giương cao các biểu ngữ tố cáo quan tham từ trung ương đến địa phương cấu kết, bao che cho nhau cướp đất, cướp nhà, cướp tài sản của dân. Công an Nhân dân phản bội dân, làm tay sai cho giới bạo quyền đàn áp, ức hiếp dân.
Bà con dân oan tố cáo: “Đảng cộng sản cầm quyền, đảng viên của đảng cướp đất, cướp nhà của dân. Yêu cầu đảng trả lại cho dân”.
Có cụ già, có nhà sư đã gào thét lên: ”
·   Nguyễn Phú Trọng ơi! Ông nghe báo cáo láo, bây giờ lại cho công an xua đuổi dân thế này ư?”
·   Nguyễn Phú Trọng phải chiu trách nhiệm về tham nhũng tràn lan, đất nước đói nghèo lạc hậu…
Sau đây là môt vài hình ảnh do dân oan ghi lại:

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More