Bang Giao Nhật - Hoa

Nỗi khổ khi phải bắt tay một nhà lãnh đạo Xã Hội Chủ Nghiã, 
nhất là Xã Hội Chủ Nghiã theo định hướng Trung Quốc! 
Phóng sự bằng hình: 
 DienDanCTM

1 comments:

Đúng là mỗi bức hình bằng 1000 chữ viết.
Cung cách ngoại giao của Trung Cộng là thế này đây. Và bản chất thế này mà cứ đòi leo lên sân khấu quốc tế !

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More