Gia đình Hồng Kông và Cách mạng Dù

DienDanCTM
Ý thức dân chủ trong cuộc Cách mạng Dù của dân chúng Hồng Kông rất cao, và họ đã giáo dục, truyền đạt cho con em họ ra sao trong những ngày tháng biến cố xảy ra ở Hồng Kông?

Dưới đây là đoạn video mô tả về những sinh hoạt gia đình đã giúp các cháu bé hiểu về những cuộc xuống đường "chiếm trung" bằng "bất tuân dân sự" diễn ra tại Hồng Kông trong thời gian qua:

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More