Hí Quẹ: Con Cầu Cho ...

DienDanCTM

1 comments:

Các nhà sư chung quanh cũng lâm râm cầu nguyện: "Con cầu cho chùa chúng con sớm trở lại yên tĩnh, hết bóng gian tà."

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More