Cầu Nguyện cho Đặng Xuân Diệu (1)

Cầu Nguyện Liên Lũy cho TNLT Phanxicô Xaviê Đặng Xuân Diệu nhân Mùa Vọng (1)

Cộng Đoàn Taizé tại Neustadt-Weinstraße


Vào ngày 20.12.2014, Cộng đoàn Taizé Neustadt-Weinstraße cùng với linh mục đặc trách linh hướng của tòa giáo phận (Spiritual der Diözese Speyer), August Hülsmann, dâng thánh lễ cầu xin Ơn Trên cho tù nhân lương tâm Fanxicô Xavie Đặng Xuân Diệu và gia quyến của anh.

Mở đầu buổi lễ Lm Hülsmann trình bầy sơ về tiểu sử và hoàn cảnh của anh Đặng Xuân Diệu. Trong bài giảng Lm Hülsmann đã dùng Thánh Vịnh số 89 để khuyến khích giáo dân luôn tin tưởng và phó thác vào Đức Chúa Cha: "Thiên Chúa là Cha của tôi, là thành trì cứu độ tôi" (Mein Vater bist du, mein Gott, der Fels meines Heiles).

Sau đó cộng đoàn Taizé đặc biệt dùng nhiều lời ca tiếng hát để hiệp thông cầu nguyện với người Việt khắp nơi trên toàn thế giới cho tự do tôn giáo ở Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More