Muốn đất nước phát triển và văn minh phải thượng tôn pháp luật

Giáo sư Nguyễn Thế Hùng

RadioCTM - Trần Quang Thành@s:


Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam vừa kết thúc Hội nghị trung ương 10 khóa XI.
Nội dung chủ yếu của hội nghị là chuẩn bị văn kiện và nhân sự cho Đại hội XII sẽ tiến hành vào đầu năm 2016 nếu không có gì thay đổi đột biến.

Nhân sự kiện này, Giáo sư Nguyễn Thế Hùng, thuộc Đại học Bách Khoa Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với nhà báo Trần Quang Thành với nội dung như sau:

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More