Tâm tình của một cựu TNLT

Cựu TNLT Nguyễn Xuân Nghiã
Nguyễn Xuân Nghĩa

Thưa các bác, các anh chị em quốc nội và cộng đồng quốc gia tị nạn CS đang dùng không gian mạng để bày tỏ chính kiến.

Hơn sáu năm trước, chúng tôi đã treo một biểu ngữ tại cầu vượt Lai cách – Hải Dương. Nội dung:
- Mất đất, mất đảo, mất biển là do chính quyền cộng sản
- Mất dân chủ, nhân quyền, nhân dân nghèo đói, quốc gia tụt hậu là do chính quyền cộng sản.

Hơn 6 năm trôi qua, hiện trạng đó không hề giảm mà ngày một lớn hơn.
Không có nguyên nhân nào lý giải cho hiện trạng đen tối của quốc gia và dân tộc, ngoài lý do đất nước đang chịu sự quản lý của đảng CS.
Vì vậy mục tiêu giải thể chế độ độc tài là cấp bách. Giải thể chế độ độc tài vừa giải thoát nguy cơ mất nước, vừa giải thoát tổ quốc và nhân dân khỏi đói nghèo, tụt hậu, mất tự do, dân chủ, nhân quyền.
Nhưng tại sao cai trị quốc gia hèn kém như vậy mà ĐCS Việt Nam vẫn giữ được quyền cai trị?
Vấn đề là ở chỗ trong hiến pháp, ĐCS VN đã xây dựng điều 4.
Điều 4 HP đã hợp hiến hóa sự cầm quyền vĩnh viễn của ĐCS VN, dù sự cầm quyền này đã dẫn đến hậu quả như vừa nói.
Nhưng điều 4 HP không phải do quốc hội của nhân dân xây dựng nên mà do những người cộng sản mạo xưng là đại biểu của nhân dân soạn thảo.
Vì vậy, đó là lý do chính đáng để chúng ta đòi xóa bỏ điều 4 trong HP.
Xóa bỏ điều 4 là nền tảng pháp lý để quốc gia chúng ta có một hệ thống chính trị đa nguyên, nhân dân được quyền tự do bỏ vào hòm lá phiếu lựa chọn đảng cầm quyền, người đứng đầu nhà nước khi người dân tin đảng nào đó, người sẽ đứng đầu nhà nước nào đó sẽ phục vụ một cách tốt nhất cho đời sống dân sinh của người dân và bảo vệ một cách hiệu quả nhất chủ quyền quốc gia, độc lập dân tộc.

Không phải bây giờ chúng ta mới đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp, những công dân ưu tú của tổ quốc ta đã đòi nhiều lần, vào nhiều cơ hội nhạy cảm, nhưng vì mục tiêu lợi ích nhóm, đảng CS VN đã khủng bố người đòi, bắt bỏ tù người đòi hăng hái nhất.

Nếu tất cả chúng ta, ai cũng như ai, không vượt qua được nỗi sợ hãi, đành chấp nhận để điều 4 nằm vĩnh viễn trong HP, tức để ĐCSVN vĩnh viễn độc tôn quyền lực, chúng ta sẽ có tội với nhân dân ta, với lịch sử dân tộc ta.

Cuộc biểu tình đòi xóa bỏ điều 4 HP của chúng ta, mặc dù chỉ trên không gian mạng nhưng nó có một ý nghĩa đặc biệt. Nó tiếp tục hun đúc tinh thần đấu tranh của chúng ta, thức tỉnh ý thức chính trị của những công dân còn lại, đồng thời nó cũng tạo ra cơ hội cho các cuộc đấu tranh đòi xóa bỏ điều 4 HP trong không gian thực mai sau.

Nhà văn, cựu TNLT Nguyễn Xuân Nghĩa, thành viên BĐH khối 8406 

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More