Bài thơ Xuân độc đáo

GIỚI THIỆU BÀI THƠ XUÂN ĐỘC ĐÁO CÓ 8 CÁCH ĐỌC

"Nhân dịp xuân về, xin giới thiệu đến bạn đọc bài thơ Xuân độc đáo có 8 cách đọc với xuất xứ như sau: Trước nữa thì không rõ, khoảng năm 1985 - 1986 ông Hồ Quốc Vĩ trước khi đi công tác nước ngoài đã chép cho ông Lê Khải Sĩ một bài thơ cầu kỳ hiếm thấy mà ông Sĩ không kịp hỏi tên tác giả. Khoảng 5 năm sau ông Sĩ đem trao nó cho ông Nguyễn Lê Huy để có dịp giới thiệu bài thơ lạ, trước là công bố để bạn đọc xa gần thưởng lãm, sau để tác giả đứng ra nhận đứa con của mình. Cho đến nay có lẽ người khai sinh ra bài thơ độc đáo này vẫn biệt vô âm tín. Đầu thế kỷ 21, kẻ hậu sinh một lần nữa mạn phép giới thiệu lại nó, may ra cái duyên của hai thế kỷ sẽ khiến xui có sự "tái hợp" nào đó chăng?" (Vũ Thuy) 

CẢNH XUÂN                                                  

1. Đọc xuôi                                                            2. Đọc ngược

Ta mến cảnh Xuân ánh sáng ngời                      Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi                            Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa
Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc                        Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Lá quyện hương Xuân sắc thắm tươi                Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Qua lại khách chờ sông lặng sóng                     Tươi thắm sắc Xuân hương quyện lá
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người            Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng                        Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười                        Ngời sáng ánh Xuân cảnh mến ta


3. Bỏ 2 từ đầu mỗi câu- Đọc xuôi                     4. Bỏ 2 từ cuối mỗi câu - Đọc ngược

Cảnh Xuân ánh sáng ngời                                  Mắt ai bóng thướt tha
Thơ rượu chén đầy vơi                                        Đàn hát tiếng ngân xa
Giậu trúc cành xanh biếc                                     Bến đợi thuyền xuôi ngược
Hương Xuân sắc thắm tươi                               Sông chờ khách lại qua
Khách chờ sông lặng sóng                                 Sắc Xuân hương quyện lá
Thuyền đợi bến đông người                               Cành trúc giậu cài hoa
Tiếng hát đàn trầm bổng                                      Chén rượu thơ vui thú
Bóng ai mắt mỉm cười                                         Ánh Xuân cảnh mến ta
 
5. Bỏ 3 từ đầu mỗi câu - Đọc ngược                  6. Bỏ 3 từ cuối mỗi câu - Đọc xuôi

Cười mỉm mắt ai                                                 Ta mến cảnh Xuân
Bổng trầm đàn hát                                               Thú vui thơ rượu
Người đông bến đợi                                            Hoa cài giậu trúc
Sóng lặng sông chờ                                             Lá quyện hương Xuân
Tươi thắm sắc Xuân                                            Qua lại khách chờ
Biếc xanh cành trúc                                              Ngược xuôi thuyền đợi
Vơi đầy chén rượu                                               Xa ngân tiếng hát
Ngời sáng ánh Xuân                                            Tha thướt bóng ai

7. Bỏ 4 từ đầu mỗi câu - Đọc xuôi                          8. Bỏ 4 từ cuối mỗi câu - Đọc ngược

Ánh sáng ngời                                                         Bóng thướt tha
Chén đầy vơi                                                           Tiếng ngân xa
Cành xanh biếc                                                       Thuyền xuôi ngược
Sắc thắm tươi                                                         Khách lại qua
Sông lặng sóng                                                       Hương quyện lá
Bến đông người                                                     Giậu cài hoa
Đàn trầm bổng                                                        Thơ vui thú
Mắt mỉm cười                                                         Cảnh mến ta
                                            
                       
GHI CHÚ: Điều đặc biệt là dù đọc theo nhiều cách, chủ đề bài thơ vẫn không thay đổi, niêm luật vẫn nghiêm chỉnh.

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More