Quan Lại Hà Nội Chén Bao Nhiêu Trong Vụ Này?

Nguyễn Xuân Diện

Theo chuyên gia về gỗ có nick: Cường Xuân Trần, thì:
Giá xà cừ khoảng 70tr/cây đường kính 0,8-1,2m. Có khoảng 3,000 cây xà cừ trong danh sách bị chặt. Còn lại là 6700-3000=3700 cây các loại; trong đó có nhiều cây sưa, giá sưa khoảng 2 triệu/ ký....
Xà cừ: 3000x70.000.000đ=210.000.000.000 đ=210 tỷ đồng.
Các loại khác trung bình 50 triệu/ cây:
3600x50.000.000đ=180.000.000.000 đ= 180tỷ đồng.
Sưa tính ước khoảng 200 cây=20.000kgx 10.000.000 đ= 100.000.000.000 đ= 200 tỷ đồng.
Chi phí khai thác thực tế: 10 tỷ
Ngân sách chi: 73 tỷ
Dư: 73-10= 63 tỷ
Vậy tổng thu: 210+180+200+63=653tỷ đồng.
Hèn gì vội vã thế.....

Ps: nếu tính cả tiền dư từ nhà tài trợ thì...
Ví dụ họ vận động được nhà tài trợ (thực chất là xin đểu) được 500 tỷ, họ thuê đơn vị trồng hết

150 tỷ. Dư 350 tỷ đút túi.
Vậy tổng thu là: 1000 tỷ.
 ___________

Một bạn đọc hiến kế với Thành ủy và UBND TP:

Chuyện bung bét thế này, để giải quyết khủng hoảng thì Hà Nội lại nên bắn pháo hoa cho dân vui để quên câu chuyện chặt cây. 

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More