Dân trí thấp

Nhất Hùng

Nhà nước coi thường dân trí

'Quan chức' Cộng thường hay rao giảng
Dân trí Việt hiện vẫn chưa cao
Chưa 'tiếp thu' được Quyền căn bản
Chưa hiểu nghĩa hai chữ Tự do
Chưa thích hợp 'Văn hoá dân tộc'
Chưa đúng lúc và chưa chín mùi
Hưởng Tự do , tại sao phân biệt
Trình độ thấp với học vấn cao
Đặc thù dân tộc cùng địa lý
Hoàn cảnh xã hội và nhân văn
Chúng lấp liếm dối trá ngụy biện
Đe nẹt , hỏa mù để bịp dân
Mọi dân tộc hoàn toàn BÌNH ĐẲNG
Được mưu cầu HẠNH PHÚC TỰ DO
Tôn trọng ' QUYỀN TỰ DO PHỔ QUÁT'
Trong 'Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền'
Là 'Văn kiện ' Cộng sản đã ký
Trí trá ký nhưng chẳng thi hành
Dân trí thấp phải nâng dân trí
Hỏi tại sao lại xiết thông tin
Cái muốn biết không cho dân biết
Cái muốn nghe lại chẳng được nghe
Bịt miệng , bịt mắt đi 'lề phải'
Bày hội hè ,đình đám, múa ca
Bất kể đồi trụy hay hủ tục
Bưng bít tin cốt để ngu dân
Trò này xưa Thực dân sử dụng
U mê , ngu muội , dễ cầm quyền
Cộng sản vô tâm đem dùng lại
Bất kể dân tộc sẽ về đâu
Nước bao giờ thành Rồng thành Cọp (*)
Dân được hưởng Hạnh phúc Tự do
Muốn Tự do tất phải trả gía
Phải đấu tranh , máu đổ , ngục tù
Lớp này ngã , lớp sau đứng dậy
Như triều dâng , thác đổ , bão gầm
Ngày phán xét nhất định phải đến

DÂN VIỆT XỨNG ĐÁNG HƯỞNG TỰ DO

NHẤT HÙNG

(*) Nước khá lên gọi là Thành Rồng ,thành Cọp
Như các nước Thái lan , Singapor ...v..v......

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More