Lời kêu gọi của LLDTCNTQ về cuộc cách mạng tại Tunisia và Ai Cập

LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC

P.O. Box 6005, Torrance, CA 90504, USA
187 The Horsley Drive, Fairfield, NSW 2165, AUSTRALIA

LỜI KÊU GỌI
CỦA LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC
VỀ CUỘC CÁCH MẠNG TẠI TUNISIA VÀ AI CẬP

NHẬN ĐỊNH RẰNG:

-        Các cuộc cách mạng lật đổ các nhà lãnh đạo độc tài tại Tunisia và Ai Cập vừa qua đã đáp ứng đúng khát vọng dân chủ và công bằng xã hội của người dân Bắc Phi và Trung Đông.

-        Các cuộc cách mạng dân chủ nói trên đã thể hiện một cách hùng hồn sức mạch quần chúng, đặc biệt sức quật khởi của giới trẻ qua phương cách đấu tranh bất bạo động nhưng quyết liệt, đã đập tan bạo lực cường quyền để thiếp lập một thể chế tự do dân chủ, tiến bộ và  thịnh vượng.


-        Các cuộc cách mạng vừa qua thành công vẻ vang chính nhờ ý thức và tinh thần trách nhiệm của quân đội, không chấp nhận làm công cụ cho chế độ, trái lại đã tích cực hỗ trợ những nguyện vọng chính đáng của toàn dân.

-        Các cuộc cách mạng đạt được thắng lợi còn nhờ tác dụng hữu hiệu của truyền thông đại chúng qua các kỹ thuật thông tin hiện đại, cũng như sự hỗ trợ của các cơ quan truyền thông quốc tế và dư luận thế giới, đặc biết là của các quốc gia yêu chuộng tự do.

-        Các cuộc cách mạng này đã mở cho nhân loại một trang sử mới, trang sử của dân chủ và nhân quyền toàn thắng, không phân biệt truyền thống văn hóa, địa lý, màu da.

LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC long trọng kêu gọi:

-        Toàn thể dân Việt hãy nối bước các dân tộc Tunisia và Ai Cập, can đảm vuợt qua mọi sợ hãi, đứng lên loại bỏ chế độ cộng sản độc tài toàn trị để dành lại quyền làm chủ đất nư

-        Thanh niên Việt Nam, hãy tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, theo gương các anh hùng Trưng Vương, Lê Lợi, Hưng Đạo, Quang Trung, Nguyễn Thái Học, sánh vai với giới trẻ tiến bộ trên thế giới, tận dụng các phương tiện kỹ thuật tân tiến, tranh đấu để loại bỏ chệ độ cộng sản, xây dựng một nước Việt Nam thật sự  tự do, dân chủ và tiến bộ.

-        Các đảng viên cộng sản Việt Nam hãy tỉnh ngộ, nhận thức mối nguy của Tổ Quốc trước hiểm họa thôn tính của Bắc Phương.

-        Tập thể quân đội và công an cộng sản Việt Nam hãy ý thức trách nhiệm là bảo vệ Tổ Quốc và dân tộc, không chấp nhận làm công cụ cho Đảng Cộng Sản để trở thành kẻ thù của người dân.

-        Các quốc gia yêu chuộng tự do và công lý, các cơ quan truyền thông và dư luận quốc tế hỗ trợ những nguyện vọng  khẩn thiết và chính đáng này của nhân dân Việt Nam.

LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC nguyện sát cánh cùng toàn dân cương quyết đấu tranh cho đến ngày đạt được tự do dân chủ đích thực cho Việt Nam.

Ngày 11 tháng 2 năm 2011

Thay mặt LỰC LƯỢNG DÂN TỘC CỨU NGUY TỔ QUỐC

Trần Quốc Bảo

Chủ tịch Hội Đồng Điều Hợp Trung Ương

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More