PHẢN ỨNG CỦA NGƯỜI DÂN QUỐC NỘI TRONG NGÀY "BẦU CỬ" 22-05-2011

Ghi nhận chi tiết


Thẻ cử tri của ông Nguyễn Đức Quốc (Thừa Thiên)và ông Ngô Văn Quyền (Bắc Giang)
Thư của tổ bầu cử gởi Linh mục Nguyễn Hữu Giải

Nhận xét:

1- Đây là văn thư của cán bộ nhà nước Cộng sản, thế mà lại không mở đầu với công thức thông thường: "Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập...." Phải chăng tổ cán bộ bầu cử này muốn loại bỏ nhà nước? Đối với CS, đây là một điều nghiêm trọng!

2- Đây cũng là văn thư chính thức gởi cho một công dân, lại là một linh mục lãnh đạo quần chúng, thế mà lại viết tắt họ của người ta: "Ng" thay vì "Nguyễn. Hết sức bất lịch sự, biểu hiện não trạng coi thường nhân dân!

3- Vẫn là giọng điệu tự hào vô liêm sỉ: "90%, thể hiện sự đồng thuận cao của nhân dân". Đồng thuận nhờ bạo lực hành chánh (khó dễ giấy tờ, sách nhiễu cuộc sống...) và bạo lực vũ khí (còng số 8, khẩu súng, nhà tù...)!!!

4- Trích lời của Đức Giáo Hoàng một cách thô thiển. Người giáo dân tốt, người công dân tốt là người biết chống lại những bất công, xảo trá, bạo hành của nhà cầm quyền!

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More