Thơ: Tự Cường

Thăng Long

TỰ CƯỜNG

Hoạ từ Mạnh ,Trọng Dũng, Sang ,(1)
Những tên bán nước rõ ràng phản dân .
Chúng quỳ gối ôm chân Trung cộng ,
Giặc nội xâm đang cõng rắn về .
Đề cao chủ thuyết Mác – Lê ,
Chỉ là gian dối trò hề lừa dân .
Chúng chỉ lo cá nhân quyền lợi ,
Chúng rõ ràng chống lại nhân dân .
Biết bao người đã xả thân ,
Vì dân tranh đấu vì dân sống còn .


Đảng cộng sản lũ buôn dân nước ,
Chúng bày mưu quỷ chước tội vu .
Công an lệnh bắt giam tù .
Thật là cái bọn chí ngu ngông cuồng .
 Ngoại xâm lũ giặc bắc phương ,
Chúng đang nuôi dưỡng đảng phường quỷ ma .
Đất biển của ông cha để lại ,
Đã mất nhiều thời đại tam vô .(2)
Rõ là một lũ côn đồ ,
Rõ tên bán nước đó Hồ Chí Minh .
Đảng nhu nhược cung đình Hà Nội ,
Bọn tham quan gian dối cả thôi ,
Chúng gây muôn tội tày trời .
Lương dân đảng giết muôn người chết oan .
Nước nay vẩn muôn vàn hiểm hoạ ,
Bởi quan tham ác bá bất nhân .
Chúng luôn khủng bố nhân dân ,
Chúng luôn ăn cướp tham tàn quỷ ma .
Trước đây Hán cướp Hoàng Sa ,
Trường Sa Tàu đến mưu đồ cướp luôn .
Thời thế thật đau buồn Đại Việt ,
Nước Hồng Bàng nay hết hay sao ?
Hỡi ơi dân Việt đồng bào !
Cha ông lịch sử biết bao anh hùng !
Việt Nam đất , biển , đảo , rừng
Bốn ngàn năm vẩn điệp trùng vẹn nguyên .
Nay cộng sản ngu hèn hại nước ,
Mọi quyền dân chúng tước mất rồi .
Nhân dân đành phải ngậm ngùi ,
Nhìn giặc cướp nước giết người Việt Nam .
Không có lẽ lòng cam chịu chết ?
Để đây rồi nước Việt mất sao ?
Mai đây giặc Hán tràn vào ,
Dân Nam Tàu giết đồng bào lầm than !
Chúng ta hãy toàn dân vùng dậy !
Quyết tâm đòi giành lấy tự do !
Đập tan cái đảng tội đồ !
Đập tan cái đảng của Hồ Chí Minh !
Đất nước sẽ quang vinh xán lạn ,
Khi chính quyền đa đảng vì dân .
Tam quyền trách nhiệm tách phân ,
Trong tình xã hội công dân kết đoàn .
Mọi người luật pháp thượng tôn ,
Oán thù hoà giải cháu con Tiên Rồng .
Anh em máu đỏ một dòng ,
Chung sức bảo vệ non sông nước nhà .
Nối dòng lịch sử ông cha ,
Muôn năm nước Việt chúng ta tự cường ./.


Chú thích : (1) Mạnh ,Trọng ,Dũng ,Sang ; là : Nông Đức Mạnh ,
Nguyễn Phú Trọng , Nguyễn Tấn Dũng , Trương tấn Sang .
(2) Tam Vô ; là : Cộng sản

THĂNG LONG

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More