Lời buồn thánh!

LỬA SAIGON
Radiochantroimoi

24/07/2011

          “Đây là một lần xưng tội, giải tội trong một nhà thờ nhỏ ở VN”.

- Nhân danh Cha và Con và Thánh thần. Amen. Thưa cha, con bỏ đi lễ bảy ngày Chủ Nhật. Chống đối Công an, nguyền rủa các nhà Lãnh đạo CS, lấy danh Chúa thề bảo vệ Tổ quốc, dân tộc, con phạm điều răn thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Xin cha giải tội cho con.
- Cha thấy tội con xưng rất lạ?!... Đầu tiên Cha hỏi, vì đâu con sao lãng thờ phượng Chúa những ngày chủ nhật?
- Thưa Cha. Con theo đoàn người bảo vệ tổ quốc biểu tình tuần hành ở Saigon phản đối quân cướp nước Trung cộng .
- Thế tại sao con lại chống đối với nhân viên công lực, người anh em luôn bảo vệ, mưu cầu hạnh phúc cho con? Và chống đối như thế nào?
- Thưa cha. Vì rằng chẳng những không bảo vệ, tạo cho người dân được dịp
biểu lộ lòng yêu nước bảo vệ tổ quốc, mà người anh em nầy thật ra toàn là người Tàu được cài cắm vào Công an Việt cộng, hai mang, đánh đập, tra khảo, nhục hình, tàn nhẫn với người biểu tình yêu nước, hành xử với họ như loài súc vật, để gây chia rẽ, căm thù với nhau mà mưu đồ thống trị nên con có hành động phản kháng đánh trả lại.
- Còn tại sao con nguyền rủa các nhà Lãnh đạo, trong khi “Hội thánh dạy họ như Mẹ con”?
- Theo giòng lịch sử cha cũng biết, nhà cầm quyền cs Hà Nội với 60 năm thừa hành chủ nghĩa cộng nô, mácxít, tam vô, đã gây biết bao thảm họa, là thủ phạm giết, thủ tiêu, chôn sống, gây ra cái chết gần 10 triệu người của hai miền Nam Bắc VN, sống sa hoa, trụy lạc, nhạo báng trên đầu dân tộc quá đỗi đói khát khốn cùng, làm tụt hậu đất nước hàng thế kỷ và vẫn theo đuổi chính sách độc tài toàn trị, tiêu diệt quyền làm người, dân chủ, tự do, tôn giáo, chế ngự sự phát triển của đất nước, tước đoạt, làm suy yếu sự đoàn kết chống ngoại xâm của dân tộc, đã và đang bán nước, vì quá đau lòng không kềm chế được con đã không nghe theo lời dạy của Hội thánh, tuân phục, nhìn nhận người Mẹ này!!!
- Thôi được! Cha hiểu tại sao con lấy danh Chúa mà thề bảo vệ tổ quốc dân tộc!…. Cha giải tội cho con …. dẫu rằng ngay trong “Tòa giải Thiên Chúa” này cha biết con cũng như lịch sử sẽ và chẳng bao giờ giải tội cho cha!…. Con đọc kinh ăn năn tội!…. Riêng cha có lời cùng riêng con …. con đúng ít nhứt là ở trần thế, bây giờ khi hành động, lập thề bảo vệ Tổ quốc dân tộc mà không xướng danh Hội Thánh Công Giáo Việt Nam!...

http://radiochantroimoi.com/spip.php?page=ykien

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More