Thái Hà thông báo thắp nến cầu nguyện


Trước tình trạng những nạn nhân của bất công, của sự đàn áp ngày càng tăng.

Trước nguy cơ xâm lăng của đất nước, dân tộc Việt Nam với hiểm họa Bắc Triều.

Giáo xứ Thái Hà tổ chức cầu nguyện cho các nạn nhân Nguyễn Văn Lý, Cù Huy Hà Vũ và cho đất nước vào tối thứ 7 ngày 30/7/2011, lúc 19 h.
Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Hà Nội thuộc Giáo xứ Thái Hà (Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội) vừa ra thông báo về việc thắp nến cầu nguyện trong Thánh lễ lúc 19 giờ thứ Bảy 30/07/2011 cho những ý chỉ sau:


1. Cho quê hương đất nước Việt Nam thoát họa ngoại xâm từ Trung Quốc

2. Cho cha Tađêô Nguyễn Văn Lý mới bị bắt giam lúc 14g30 ngày 25-07-2011

3. Cho Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ, người sẽ bị xét xử vào ngày 2 tháng 8 vì tội yêu nước

Được biết Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn cũng sẽ tổ chức thắp nến cầu nguyện trong thánh lễ lúc 20g00 Chúa Nhật cuối tháng 31/07/2011 cho những vấn đề liên quan đến Công lý và Hòa bình.

Xin kính mời tham dự các Thánh lễ này.

NỮ VƯƠNG CÔNG LÝ
http://www.nuvuongcongly.net/tin-tuc/thai-ha-thong-bao-th%E1%BA%AFp-n%E1%BA%BFn-c%E1%BA%A7u-nguy%E1%BB%87n/

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More