Video Rơi lệ nhìn trẻ bơi qua sông đi học Xã hội Báo Quảng Ninh

Đây là đất nước mà "ông Thủ Tướng" Nguyễn Tấn Dũng trách nhiệm!DienDanCTM

1 comments:

Nhìn các cháu bé phải qua sông bằng cách nầy thì lòng tôi chua xót và xe thắt lại. Tại sao chính quyền địa phương lại để tình trạng thê lương nầy xảy ra và rồi Ủy Ban Giám của nhà nước đi đâu mà lại không đến nơi đây để tận mắt chứng kiến việc nầy. Và các Nghị Sĩ Quốc Hội của vùng nầy có còn sống tại đây không?? Một sự cần thiết nhỏ bé như thế nầy mà không nhìn ra và thực hiện được, vậy thì những việc to lớn khác sẽ ra sao ? Đúng là trình độ kiến thức qua loa và rồi cũng làm mọi việc qua loa !!

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More