Ai có câu trả lời?

RadioCTM
Tôi đã từng đi khắp năm châu lục về?
tôi là trưởng đoàn đã dẫn phái đoàn đi khắp thế giới,với mục đích thăm dò ý nghĩ và dư luận của nhân dân trên toàn thế giới đối với chính quyền độc tài của việt nam ra sao?sau khi có kết qủa thăm dò cho thấy,có đến 89% ý kiến cho rằng ở việt nam nên xóa bỏ chính quyền độc tài là phù hợp với trào lưu dân chủ của cả thế giới? số còn lại là 11% là giới quyền chức cao cấp, họ đặt ra một câu hỏi mà tôi không tìm được câu trả lời?
Câu hỏi đó như sau:
"Trên đất nước Việt Nam của các anh bây giờ đã có một chính quyền hợp pháp chưa??? đã có một luật pháp chính thức chưa??? đã có tự do dân chủ chưa??? đã ngăn chặn được cảnh người bóc lột người chưa??? hiện nay dân tộc Việt Nam mạnh ai người đó sống thì đáng lo ngại lắm nhỉ???
Tôi không biết phải trả lời với người ta như thế nào bởi vì tôi cũng không hiểu tại sao người ta lại hỏi tôi một câu như vậy?
Có bạn nào thông minh hơn tôi xin trả lời giúp tôi các câu hỏi nói trên được không?
Người ta nghĩ về việt nam của chúng ta như thế nào mà họ có câu hỏi như vậy?
Tôi rất mong được sự quan tâm của toàn dân tộc VN trên cả nước giúp tôi câu trả lời đối với các câu hỏi nói trên,tôi thành thật cảm ơn.
Trưởng ban thăm dò ý kiến toàn cầu
Ba đình Hà Nội ngày 25 tháng 10 năm 2011

2 comments:

Câu hỏi và thực tế hiển nhiên thế mà sao khó trả lời nhỉ?
Có lẽ nếu trả lời thì sợ câu hỏi kế tiếp sẽ là "tại sao?"

Bác này "máu" thật đấy!

1/ Chính quyền Việt Nam hiện nay là chính quyền của Đảng CSVN, do đảng bầu ra nên hợp pháp đối với đảng mà bất hợp pháp đối với nhân dân.
2/ Việt Nam có nhiều luật nhất thế giới nhưng luật pháp bị chà đạp nặng nề thế giới.
3/ Việt Nam có tự do dân chủ cho 3 triệu 800 ngàn đảng viên, còn nhân dân chưa có quyền làm người nhưng có tự do vào trại cải tạo.
4/ Việt Nam không có nạn người bóc lột người, chỉ có nạn Đảng bóc lột toàn dân.
5/ Việt Nam không phải mạnh ai nấy sống, mà Đảng sống với nhau ở tầng lớp trên, nhân dân sống với nhau ở tầng lớp dưới, tức là Đảng sống, ăn, ở, làm vệ sinh trên đầu nhân dân.
Thêm điều thứ 6: Việt Nam không có Công Lý chỉ có Công An.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More