Giải pháp cho cách mạng Việt Nam - Phần 4: Chuyển Thể Xã Hội


Hoàng Minh  — DienDanCTM
“Dân chủ hóa xã hội là một nhu cầu khẩn thiết của đất nước. Dân chủ cũng là yếu tố xã hội có và đủ để Việt Nam có thể vượt ra khỏi tình trạng khủng hoảng mọi mặt hiện nay, để có thể phát triển được một cách bình thường và nhanh chóng”.*
_____________
Hơn nửa thế kỷ sống trong chế độ độc tài toàn trị đã khiến cho đất nước Việt Nam bị kìm hãm và khủng hoảng về mọi lĩnh vực. Việc tìm kiếm một con đường để đưa dân tộc thoát ra khỏi thể chế độc tài và xác lập chế độ dân chủ là nỗi trăn trở và bế tắc của nhiều tầng lớp người Việt Nam cho đến nay. Quan trọng hơn thế nữa, chúng ta cần một giải pháp chuyển thể xã hội toàn diện và an toàn để phát triển đất nước trong giai đoạn kế tiếp của cuộc cách mạng dân chủ.
“Đề cương Việt Nam mới” đã đưa ra ba nội dung chính trong phương án chuyển thể xã hội của mình như sau:

1. Chuyển thể guồng máy nhà nước: Giải thể tức thời cơ chế “Chính ủy” của đảng cộng sản Việt Nam trong toàn bộ cơ quan nhà nước, kể cả quân đội, cảnh sát và công an; toàn bộ guồng máy nhà nước phải được đặt dưới sự điều hành của chính phủ mới – một cơ chế đa thành phần. Sự chuyển thể guồng máy nhà nước là yếu tố cơ bản để thực thi dân chủ từ guồng máy điều hành quốc gia.
2. Lưu dụng thành phần quân cán chính chuyên ngành: Ngoại trừ một số bộ phận nhân sợ cần được thuyên chuyển tức thời để bảo đảm an ninh cho chính phủ mới, thành phần quân nhân, cảnh sát, công an, công chức các ngành các cấp nên được cứu xét cho tiếp tục phục vụ nhà nước, để đảm bảo sự liên tục trong việc điều hành guồng máy chính quyền các cấp.
3. Bảo đảm sự sinh hoạt liên tục của xã hội: Tiến trình dân chủ hóa đất nước phải đảm bảo sự sinh hoạt của xã hội trong giai đoạn chuyển tiếp, và chứng minh được khả năng làm tốt hơn xã hội ngay sau đó.
Các biện pháp và phương án được cụ thể hóa ở 23 điểm dưới đây:
1.        Trả tự do hoàn toàn và tức thời cho tất cả tù nhân chính trị đang bị giam cầm hay quản chế dưới mọi hình thức.
2.        Hủy bỏ ngay các hình thức sắc luật mang nội dung đàn áp tôn giáo và chính trị do nhà nước CHXHCH Việt Nam ban hành.
3.        Thực thi quyền tự do báo chí, ngôn luận. Tư hữu hóa toàn bộ cơ quan truyền thông, báo chí, truyền hình và truyền thanh.
4.        Nghiêm cấm và nghiêm trị các hành động trả thù, báo oán cá nhân hoặc những hành vi làm xáo trộn xã hội.
5.        Công nhận và tưởng thưởng cả tinh thần và vật chất cho tất cả những người đã có quá trình đấu tranh dân chủ hóa đất nước, đang sống hay đã hy sinh, không phân biệt tổ chức hay thành phần, ở trong hay ngoài nước.
6.        Đền bù xứng đáng cho những người hay gia đình đã thực sự có những đóng góp, hy sinh to lớn trong quá trình tranh đấu giành dân chủ, tự do, độc lập và thống nhất cho đất nước, kể cả thành phần thương phế binh, tử sĩ và gia đình; không phân biệt quá trình, xuất xứ hay chế độ phục vụ.
7.        Phối hợp với chính quyền các nước lân bang để thiết lập các chính sách yểm trợ cấp thời và đặc biệt cho số kiều bào sinh sống ở những nước này.
8.        Phục hồi công thổ, tài sản quốc gia đã bị tiếm dụng dưới mọi hình thức; cứu xét hoàn trả các tài sản đoàn thể, cá nhân bị ép buộc sung công trước đây. Tái thẩm định các hiệp định, hiệp ước, văn kiện quốc tế đã được nhà nước CHXHCN Việt Nam ký kết, để tìm biện pháp thương lượng với các quốc gia liên hệ, hay vô hiệu hóa các trường hợp cần thiết.
9.        Cấp thời vận động ngoại giao truy hồi phần lãnh hải và lãnh thổ đã bị nhượng đi bởi nhà nước CHXHCN Việt Nam; tái khẳng định chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hồi hương cấp thời số phụ nữ, trẻ em bị ép buộc hành nghề mãi dâm và có các chương trình trợ giúp đặc biệt để giúp thành phần này sớm phục hồi cuộc sống bình thường.
10.   Yểm trợ đặc biệt cho các chương trình trợ giúp dành cho số kiều bào gặp hoàn cảnh khó khăn ở các nước láng giềng.
11.   Thực hiện chương trình trợ giúp cấp thời cho các thành phần nông dân và công nhân nghèo.
12.   Thực hiện chính sách giảm thuế đặc biệt cho thành phần lao động nghèo và công chức cấp thấp.
13.   Nâng đỡ đời sống của thành phần cảnh sát, quân nhân, công chức cấp thấp thuộc mọi thành phần chính quyền.
14.   Ưu tiên xây dựng thêm trường ốc, bệnh viện, bệnh xá để đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân.
15.   Chăm lo một cách nhân đạo cho tất cả gia đình cô nhi, quả phụ, thương phế binh, tử sĩ không phân biệt chế độ phục vụ trước đây.
16.   Cứu xét giảm án cho tất cả tù nhân đang thụ án để tạo cơ hội làm lại cuộc đời cho những người lỡ phạm tội lần đầu.
17.   Tình nguyện giải quyết tận gốc vấn đề MIA của Hoa Kỳ và các nước đồng minh một cách nhanh chóng và vô điều kiện.
18.   Chỉnh trang nghĩa trang quân đội cho tử sĩ thuộc cả hai chế độ Việt Nam Cộng hòa và Việt Nam Cộng Sản.
19.   Bảo đảm sự sinh hoạt và phát triển liên tục của xã hội trong mọi lĩnh vực một cách hợp hiến và hợp pháp.
20.   Nghiêm cấm và nghiêm trị các hoạt động mãi dâm trẻ em vị thành niên.
21.   Giải quyết cấp thời các trường hợp gây ô nhiễm môi sinh hay hủy hoại sinh thái. Thi hành luật bảo vệ môi sinh, đặc biệt là trong lĩnh vực Công kỹ nghệ.
22.   Thực hiện hệ thống thông tin công cộng trên toàn lãnh thổ để tạo điều kiện phổ biến các chương trình thông tin, giáo dục đến toàn dân.
23.   Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan thiện nguyện nước ngoài (kể cả cơ quan thiện nguyện của người Việt sống ở nước ngoài) vào Việt Nam để trực tiếp giúp đỡ những người nghèo khổ và tiếp tay với chính quyền mới để giải quyết những khó khăn của xã hội.

Với một cách nhìn toàn diện, đề cương đã đưa ra được toàn bộ nội dung chuyển thể xã hội một cách rộng lớn và cụ thể. Các điểm trên bao hàm những ý nghĩa nhân bản trên tinh thần phục vụ con người, lấy con người làm trọng tâm của công cuộc chuyển thể xã hội. Toàn thể nhân dân Việt Nam và mọi thành thành phần xã hội khác có thể yên tâm cho một sự chuyển đổi dân chủ tốt đẹp cho dân tộc. Một sự chuyển đổi mà sẽ mang lại cuộc sống hạnh phúc cho người dân Việt Nam bằng việc đảm bảo những lợi ích tốt đẹp về tinh thần và vật chất, bằng việc thực thi các quyền dân chủ và khôi phục sự đoàn kết toàn dân tộc.

Minh Văn (Hà nội, VN)
                                                                                                                27.10.2011

¨      Những câu in nghiêng và có dấu * trong bài là được trích nguyên văn từ ‘Đề cương Việt Nam Mới.

¨      Giải Pháp cho Cách Mạng Việt Nam bao gồm một loạt đề tài tiếp nối nhau. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi nội dung những bài viết liên hệ trong thời gian tới.

1 comments:

Tuy chưa có thời gian để suy nghĩ sâu xa tất cả các điểm đã nêu lên, nhưng với điểm 5 và 6 thì đã nêu lên sự bất bình đẳng trong nhân dân và sinh ra rối loạn rồi.

Thứ nhất: Nhà nước VN hiện nay đã cấp nhà cho các Cán Bộ cư ngụ và những ưu tiên khác. Vậy thì điểm 5 và 6 đã được nhà nước VN thể hiện rồi.

Thứ hai: Đấu tranh cho một nước VN có được dân chủ, tự do và độc lập đó là trách nhiệm của mỗi một người VN, dù người đó nằm trong một đảng phái hay không thì là không quan trọng. Vậy thì tại sao nhà nước phải có một cơ chế riêng cho những người nầy ???

Thứ ba: Có quốc gia tự do nào trên thế giới đã hiện thực điều 5 và 6 như trên đây chưa ???

Cũng vì sự trả công của đảng CSVN cho cán bộ và đảng viên, nên hiện nay xã hội và nhân dân mới điêu đứng thế nầy. Bài học nầy chưa đủ hay sao mà còn lập lại nữa ???

Tưởng thưởng và tuyên dương mọi người có công giữ vững và phát triển cơ dồ có nhiều cách khác nhau. Mong Tác giả sẽ đọc và suy nghĩ lại, bằng không thì cuộc cách mạng hôm nay cũng chỉ là mầm móng cho cuộc cách mạng tương lai thôi.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More