Thơ: Xuân Bất Hạnh và Ta Sẽ Về

van   - RadioCTM

XUÂN BẤT HẠNH

Xuân bảy lăm miền Nam bất hạnh
Khi tướng Minh ra lệnh đầu hàng
Là ngày lịch sử sang trang
Làm cho dân tộc ngút ngàn ai bi
Cha trình diện con đi lao động
Vợ xa chồng khóc cảnh biệt ly
Người thì bỏ Nước ra đi
Là ngày Hầu Cáo trị vì đế vương
Bọn Cộng nô gian manh hiểm ác

Khắp phố phường loa gọi nghe đây
Tập trung học tập vài ngày
Thế rồi người bị lưu đày biệt tăm
Mẹ trông con mỏi mòn tin nhạn
Vợ thăm nuôi bất chợt kinh hoàng
Chồng nàng vừa mới thác oan
Bao nhiêu người khác đày sang bắc phần
Đời cải tạo biết bao ròng rã
Chuyển trại liên hồi cắt thăm nuôi
Người tù đau khổ ngút trời
Thân nhân chẳng dám một lời oán than
Bọn công an ngày đêm giám sát
Ai nói ra thán oán nửa lời
Tức thì sanh mạng sẽ toi
Không thì cũng phải trọn đời lao lung

TA SẼ VỀ

Tư khi cách biệt quê nhà
Độc hành một kiếp những là buồn ray
Một mai gởi xác chốn này
Hồn về đất Mẹ diệt bầy khuyển nô
Gian manh bán đứng cơ đồ
Cấu kết ngoại tặc đào mồ tiền nhân
Giang sơn chúng đã hiến dâng
Cắt xén từng mảnh mất dần Việt Nam
Đồng bào khốn đốn lầm than
Hướng về Tổ Quốc mà tan nát lòng
Bao người số phận long đong
Chỉ vì yêu Nước cùm gông lao tù
Núi rừng đày biệt xa mù
Để nghe tiếng dế mà ru canh trường
Sương rơi từng giọt thê lương
Cho người ngâm khúc đoạn trường Quốc dân
Ta còn nuôi chí hờn căm
Dòng thơ diệt Cộng gởi trăng trở về
Vần thơ vì Nước hẹn thề
Quyết vì quê Mẹ ta về phục hưng
Dậy khơi tân hội Diên Hồng
Phá tan cường dịch Lạc Hồng rạng danh

2 comments:

Nếu đợi ngày Diên Hồng Hội
Tôi e rằng đã phạm tội bất trung
Diệt Bắc Phương hủy cơ hung
Điều tiên quyết, nổi niềm chung dân tộc.

Mê Linh xưa không nô bộc
Châu Diên kia không ẩm lộc Bắc Triều
Mê Linh - Châu Diên quyết điều
Khởi nghĩa dẹp sạch Bắc Triều man di

Ta giòng hậu duệ nên ghi
Diệt thù giữ nước dù ly nơi nào
Việt Nam huyết thống đồng bào
Cho nên ta phải xét rào Bắc Phương

" Làm sao lục địa nhiểu nhương. Làm sao quan chức buồn thương thân mình. Làm sao dân đó luôn nhìn. Làm sao hoà hợp những tình thế kia".

Mong tác giả đọc và suy nghĩ những giòng chữ nầy.

To Huỳnh Tấn Mãn:

Ai rước ngoại xâm, ai lót đường ?
Ai lòn Tàu Cộng phá quê hương ?
Biên cương, hải đảo đà dâng trọn
Giang Sơn nguy hiểm hoạ vô lường

Cứu Nước vùng lên hỡi Tộc Hồng
Đập tan tù ngục với cùm gông
Quét sạch sĩ nô thờ Chế Độ
Độc tài thống trị bán Non Sông !

Vivi

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More