Video nhạc phẩm Tuổi Trẻ Việt Nam - Golden Asia DVD

Nguồn: http://www.youtube.com/watch?v=qqFh3I7BDbQ&feature=player_embedded

1 comments:

Một bản nhạc rất hay và rất thực tế trong hiện nay. Cảm ơn Nhạc sĩ Anh Bằng cùng Trung Tâm Asia đã bỏ công thực hiện bản nhạc nầy và cũng cảm ơn diễn đàn CTM đã cho đăng.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More