Kháng thư Khối 8406 Hải Ngoại về việc nhà cầm quyền cướp đoạt đất DCCT Hà Nội

Khối 8406 Hải Ngoại
Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006
Web: http://khoi8406vn. blogspot. com/
Email: khoi8406 haingoai@ gmail.com

KHÁNG THƯ
của Khối 8406 Hải ngoại
V/v : Tố cáo trước công luận Quốc Tế & Thế Giới về việc Cộng Sản Việt Nam trắng trợn vi phạm nhân quyền & đàn áp tôn giáo, cướp đoạt quyền sở hữu chủ đất đai của Dòng Chúa Cứu Thế (Thái Hà, Hà Nội).
Kính gửi:
- Ông Ban Ky Moon, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc
- Nghị Hội Âu Châu
- Ủy ban Quốc Tế Nhân Quyền
- Quốc Hội Hoa Kỳ
- Chính Phủ Hoa Kỳ (TT Obama)
- Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ

Kính thưa Quý Vị,
Những thông tin mới đây từ Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam cho biết:
Năm 1959, nhà cầm quyền CSVN đã ngang nhiên chiếm ngôi nhà chính của Tu viện Dòng với danh nghĩa là “mượn”, rồi biến ngôi nhà này thành Bệnh xá Đống Đa. Vào thập niên 1970, họ tiếp tục chiếm nốt tòa nhà còn lại của Tu viện để làm Bệnh viện Đống Đa. Năm nay, 2011, họ lại khởi động chiến dịch cướp trắng tu viện cũ của Nhà Dòng với danh nghĩa thực hiện “Dự án trạm xử lý nước thải”.
Những việc làm trên của nhà cầm quyền CSVN là hoàn toàn trái với những quy định của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền cũng như Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Vì thế, Dòng Chúa Cứu Thế và giáo dân Thái Hà đã làm đơn kiến nghị yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội dừng ngay việc xây dựng trạm xử lý nước thải và trả lại cho Giáo xứ và Tu viện những ngôi nhà đã mượn (nay là bệnh viện Đống Đa), để sử dụng đúng mục đích tôn giáo.
Nhưng thay vì trả lại những gì đã mượn, CSVN đã cho công an mặc thường phục ngụy trá thành phần du côn gây hấn, kéo vào Nhà thờ Thái Hà phá phách, gây rối trật tự, uy hiếp Dòng tu, ẩu đả các giáo dân đến can thiệp, đánh đập hành hung, nhục mạ linh mục, tu sĩ. Lực lượng công an mặc sắc phục ở bên ngoài không hề can thiệp, để đám công an giả côn đồ mặc tình phá phách. Điều này cho thấy đám côn đồ hành động như thế là do sự huy động của nhà cầm quyền CSVN, lại còn tuyên truyền rằng đó là những dân yêu nước tự phát trừng trị những kẻ biểu tình chống nhà nước. Ngoài ra, nhà cầm quyền vẫn tiếp tục không ngừng cho thi công xây dựng trạm xử lý nước thải bất chấp đơn phản kháng của Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo dân Thái Hà.
Tất cả những hành động trên của nhà cầm quyền CSVN đã vi phạm trầm trọng Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà chế độ độc tài Cộng Sản Việt Nam đã long trọng ký kết năm 1978 tại Trụ Sở Đại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, New York. Bản Tuyên Ngôn này quy định:
─ Điều 12: Không ai có thể bị xâm phạm một cách độc đoán vào đời tư, gia đình, nhà ở, thư tín, hay bị xúc phạm đến danh dự hay thanh danh. Ai cũng có quyền được luật pháp bảo vệ chống lại những xâm phạm ấy.
─ Điều 17: Ai cũng có quyền sở hữu, hoặc riêng tư hoặc hùn hạp với người khác. Không ai có thể bị tước đoạt tài sản một cách độc đoán.
Việc cướp đoạt cơ sở tôn giáo và tài sản của Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo xứ Thái Hà, đàn áp giáo dân Công Giáo tại Thái Hà biểu tình đòi nhà cầm quyền trả lại những cơ sở đã mượn, đã chiếm dụng, và đang bị biến thành trạm xử lý nước thải, cũng như việc cướp đi phương tiện sinh hoạt và hành đạo của người dân một cách bất công và phi pháp, chỉ là một trường hợp điển hình trong hàng trăm ngàn trường hợp tương tự.
Có thể nói: trong trong suốt thời gian cai trị toàn cõi Việt Nam từ năm 1975 đến nay, CSVN không hề tôn trọng một Điều, Khoản nào trong các Bản Công Ước Quốc Tế mà họ đã ký kết khi gia nhập Liên Hiệp Quốc. Vì thế, tại Việt Nam, Nhân Quyền không được tôn trọng, Tự Do bị chà đạp, Tôn Giáo bị đàn áp, tài sản người dân bị  cướp đoạt, những tiếng kêu đòi dân chủ bị dập tắt, những tiếng nói đối lập và trung thực chỉ ra những sai phạm của guồng máy cai trị bị khủng bố, cầm tù...
Trước sự bạo tàn của Cộng Sản Hà Nội ngang nhiên chà đạp lên tinh thần Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền, trắng trợn vi phạm quyền tự do tôn giáo và quyền sở hữu của người dân, Khối 8406 hải ngoại cực lực tố cáo trước công luận Quốc Tế những vi phạm trên của nhà cầm quyền CSVN, và xin thế giới can thiệp buộc nhà cầm quyền CSVN phải:
1) Thượng tôn và tuân hành nghiêm chỉnh Bản Công Ước Quốc Tế mà họ đã ký kết tuân giữ.
2) Tôn trọng quyền tự do hành đạo, quyền sở hữu tài sản của các tôn giáo, cũng như của mọi người dân.
3) Trả lại toàn bộ đất đai, tài sản của các tôn giáo mà họ đã mượn hoặc chiếm dụng, đặc biệt của Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo Xứ Thái Hà.
4) Chấm dứt tức khắc hành động cho phép côn đồ đập phá cơ sở tôn giáo và khủng bố giáo dân Thái Hà.
5) Không được đàn áp những cuộc biểu tình đòi công lý của người dân.
6) Trả tự do ngay tức khắc cho LM Nguyễn Văn Lý cùng tất cả những nhà đấu tranh dân chủ đang bị cầm tù hay quản chế.
Trân trọng thỉnh cầu và kính chào các Tổ chức Nhân quyền Quốc Tế, các chính phủ yêu chuộng tự do và công lý trên khắp thế giới.
Houston-Texas, ngày 20/11/2011
TM. Văn phòng Đại Diện Khối 8406 Hải ngoại
Thành viên Ban Đại diện Lâm Thời Khối 8406
Nguyễn Chính Kết
Đồng ký tên:
1) Linh mục Phan Văn Lợi, Thành viên Ban Đại diện Lâm Thời Khối 8406, Huế, Việt Nam. 11) Email:witness2005@gmail.com ;
2) Kỹ Sư Đỗ Nam Hải, Thành viên Ban Đại diện Lâm Thời Khối 8406, Huế, Việt Nam.
Email: huonggiang63@yahoo.com ;
3) Ông Hà Bảo Trung: Đại diện Văn phòng Khối 8406 tại Montreal, Canada .
Email:  xogiang@yahoo.com


4) Ông Trần Ngọc Bính: Đại diện Văn phòng Khối 8406 tại Vancouver – Canada .
Email:  lacviet8406@gmail.com
5) Ông Nguyễn Quang Duy: Đại diện Văn phòng Khối 8406 tại Victoria – Australia.
6) Ông Nguyễn Lê Thanh: Đại diện Văn phòng Khối 8406 tại West Australia.
7) Ông Mai Khuyên:  Đại diện Văn phòng Khối 8406 tại Bắc California.
8) Ông Nguyễn Kim Thiều: Đại diện Văn phòng Khối 8406 tại Oakland – California.
9) Ông Nguyễn Phú: Đại diện Văn phòng Khối 8406 tại San Francisco, California.
10) Bà Hạ Uyên: Đại diện Văn phòng Khối 8406 tại Boston – Massachusetts.
11) Ông Trần Văn Minh: Đại diện Văn phòng Khối 8406 tại Nam California.
12) Ông Nguyễn Trung Châu: Thành viên Ban Tư Vấn Khối 8406 Hải Ngoại, Chủ Tịch Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính trị Việt Nam.
Email: chaunewyork@yahoo.com
13) Ông Mặc Giao Phạm Hữu Giáo: Thành viên Ban Tư Vấn Khối 8406 Hải Ngoại, Chủ Tịch Ủy Ban Canada Tự Do Tôn Giáo cho Việt Nam (Canada Committee for Religious Freedom in Vietnam).
Email: macgiao@shaw.ca
14) Ông Nguyễn Thanh Hùng: Thành viên Ban Tư Vấn Khối 8406 Hải Ngoại
Email: nguyenthanhhung09@yahoo.com
15) Ông Cao Gia : Thành viên Ban Tư Vấn Khối 8406 Hải Ngoại, Chuc Vu Menber t of Federation of Association of Former Vietnamese Political Prisoners /California  - Member of Bloc 8406, a Movement for Freedom, Democracy & Human Rights for Vietnam.
16) Nguyễn Ngọc Tiên: Thành viên Ban Tư Vấn Khối 8406 Hải Ngoại, President of Vietnamese American Community of Northern California, USA
Email: nguyenngoctien_6@yahoo.com .
17) Nguyễn Trung Cao: Thành viên Ban Tư Vấn Khối 8406 Hải Ngoại, Phó Chủ Tịch Tương Lai Foundation.
Email:   BinhSon@aol.com .
18) Dương Văn Lợi: Thành viên Ban Tư Vấn Khối 8406 Hải Ngoại, Chủ Tịch Hội Tù Nhân Chính trị và Nạn Nhân CSVN tại Pháp.
Email: appocovi@yahoo.com
19) Đặng Vũ Lợi:  Thành viên Ban Tư Vấn Khối 8406 Hải Ngoại, Chủ tịch Hội Hải Quân Hàng Hải Paris.
Email: dvloi3@yahoo.fr
20) Quốc Việt: Thành viên Ban Vận Động Khối 8406 Hải Ngoại.
Email: quocviet1717@yahoo.com

*
Do Nam Hai: Memberof the Board of Interim Representatives of Bloc 8406, a Movement for Freedom,Democracy & Human Rights for Vietnam. – Address: 441 NguyenKiem. P. 9 - Phu Nhuan, Saigon– Viet Nam. Email: huonggiang63@yahoo.com

Rev. Phan Van Loi: Memberof the Board of Interim Representatives of Bloc 8406, a Movement for Freedom,Democracy & Human Rights for Vietnam. – Address: 16 / 46Tran Phu, Hue–Viet Nam - Email: witness2005@gmail.com

Officer of Bloc 8406 Overseas :
Tran Ngoc Binh :  President of theOffice of Bloc 8406 in  Vancouver/ Canada .  Member of TheAdvisory Board of Bloc 8406 Overseas / Canada,  Email :  lacviet8406@gmail.com
Nguyen Quang Duy : President of the Office of Bloc 8406 in Victoria /Australia - Ex. Vice President of The VietnameseCommunity in Australia - Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas inAustralia - Email: duyact@yahoo.com.au
Mai Khuyen:  President of theOffice of Bloc 8406 in  N. California .- Member of TheAdvisory Board of Bloc 8406 Overseas / USA - Email:camrymai2000@yahoo.com

Tran Van Minh :President of the Office of Bloc 8406 in  S. California – Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas / USA,  Email : minhvantran99@yahoo.com

Nguyen Phu : President of the Office of Bloc 8406 in  San Francisco / California -Member of The AdvisoryBoard of Bloc 8406 Overseas / USA, – Email : phunguyen44@yahoo.com

Nguyen Le Thanh : President of the Office of Bloc 8406 in West Australia -  Member of The Advisory Board of Bloc 8406Overseas in Australia  -Email:  lethanhnguyen10b@gmail.com

Nguyen Kiem Thieu :President of the Office of Bloc 8406 in  Oakland  / California – Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas /USA,   Email : johntran1944@hotmail.com

Ha Bao Trung : President of the Office of Bloc 8406 in Montreal/ Canada .  Member of TheAdvisory Board of Bloc 8406 Overseas / Canada,  Email :  xogiang@yahoo.com

Ha Uyen : President of the Office of Bloc 8406 in Boston / Massachusetts  - Memberof The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas / USA - Email : hauyen1958@yahoo.com

Member of The Office of Bloc 8406 Overseas :
Nguyen Van An : Member of The Office of Bloc 8406 in Oakland / California / USA - Email   tuphongca@yahoo.com.

Le Nguyen Binh:  Member ofThe Office of Bloc 8406 in Oakland / California / USA

Nguyen Trung Cao: Vice-Presidentof Vietnamese Future Foundation - Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas/ USA  . Email: BinhSon@aol.com

Nguyen Trung Chau: Presidentof Federation of Association of Former Vietnamese Political Prisoners USA-Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas / USA, Email: tonghoictnctvn@yahoo.com.

Nguyen KhacChuong: Presidentof Van Lang School - Oakland / California. USA.  Member of The Office of Bloc 8406 in Oakland / California / USA . Email. hguyen@sbcglobal.net.

Pham van Dam : Member of the Office of Bloc 8406 in Boston / Massachusetts / USA – Email : tonydam@hotmail.com .

Ho Van Dao :Member of The Office of Bloc 8406 in San Francisco / California / USA . Email. daovanho2006@yahoo.com .

Tran Dung : Member of The Office of Bloc 8406 in Oakland / California / USA . Email:dunghong75@yahoo.com

Lu Thi Thu Duyen: Member of the Office of Bloc 8406 in Boston / Massachusetts / USA – Email :  thuduyen1973@yahoo.com.vn .

Cao Gia: Chiefof Education Committee of Federation of Associations of Former Vietnamese Political Prisoners - Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas , USA– Email : trucgiang01@hotmail.com

Truong Giang :  Member ofthe Office of Bloc 8406 in  N. California . USA , Email : truonggiang3990@gmail.com .

Mac Giao: President of Canadian CommitteeFor Religious Freedom In Vietnam. Member of The AdvisoryBoard of Bloc 8406 Overseas in Calgary - Canada / Email: macgiao@shaw.ca.

Vu Hai : Member of the Office of Bloc 8406 inS. California / USA – Email :  haivu6584@gmail.com  .

Nguyen Van Hiep : Member of the Office of Bloc 8406 in Boston / Massachusetts / USA – Email: nguyenhung1931@yahoo.com .

Nguyen Du Hung   :Member of The Office of Bloc 8406 in San Francisco / California / USA Email : hungdunguyen@hotmail.com

Nguyen Thanh Hung: Memberof The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas /, USA – Email : NguyenThanhHung09@yahoo.com .

Lam Huong: President of RADIO Bloc8406, Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas;California / USA  - Email: lami_huong@yahoo.com
Nguyen Khai : Member of the Office of Bloc 8406 in N California / USA .
Hoang Lan  : President VIETLIST.US /  Member of the Office of Bloc8406 in N California / USA – Email : hhbk200@yahoo.com .

Rev. Nguyen Thanh Liem: Memberof The Third Great Universal Religious Amnesty, Holy See Of Tay Ninh,Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas /  USA  Email: hientainguyenthanhliem@yahoo.com

Duong Van Loi : Président de l'Association Des Prisonniers Politiques et Des VictimesDu  CommunismeVietnamien en France. Member of The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas in France . Email: appocovi@yahoo.com.

Dang Vu Loi: Memberof The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas  in France - Presidentof the Office of Bloc 8406 in France. Email: dvloi3@yahoo.fr.

Tran Long  :  VIETLIST.US /  Memberof the Office of Bloc 8406 in N California / USA –  Email :  vietlist09@yahoo.com

Tran Minh : Member of the Office of Bloc 8406 in Boston / Massachusetts / USA – Email : minhtran304@yahoo.com .


Tran Nga : Member of theOffice of Bloc 8406 in N California / USA
Ngo Kim Nghia : Member of the Office of Bloc 8406 in N California / USA
Phan Quang Nghiep: Presidentof Assition.of Quang Ngai Overseas.  Member of the Office of Bloc 8406 in N. California . USA  , Email : nghiepphan@sbcglobal.net.

Luong Van Ngo: Chairmanof Vietnamese Veterans of North West USA - Member of TheAdvisory Board of Bloc 8406 Overseas in California / USA . Email: bernardluong@aol.com.

Nguyen HuuNhan: VicePresident of Vietnamese American Community of Northern California, USA. -Member of TheAdvisory Board of Bloc 8406 Overseas in California , USA, Email: johnnhannguyen@yahoo.com.

Nguyen VanNhung  : Member of The Office of Bloc 8406 in San Francisco / California / USA Email : nhung1931@att.net .
Nguyen Huu Nhat: Member of theOffice of Bloc 8406 in N California / USA –
Tran Minh Nhut : Member of The Office of Bloc 8406 in Oakland / California / USA Email : nhutnhut@sbcglobal.net.

Trieu Pho :  Memberof The Office of Bloc 8406 in N. California / USA Email :     daotam03@yahoo.com .

Truong Huu Phuoc : Member ofThe Office of Bloc 8406 in Oakland / California / USA Email :     ptruong47@yahoo.com .

Nguyen Phuc Bao Quoc : -Member of TheAdvisory Board of Bloc 8406 Overseas / USA  -Email: bvinh2@aol.com Colorado
Le Quyen  :   Member of the Office of Bloc 8406 in N California / USA –
Mai Quyen: Presentof Youth for Democracy supporting Association 8406, Email: emradio@hotmail.com>;California, USA.

Pham Huu Son : Ex. President ofVietnamese American Community of Northern California, USA. -Member of TheAdvisory Board of Bloc 8406 Overseas / USA, Email: sontuyetpham@yahoo.com.

Nguyen Thi Minh Tam: Presidentof Association of Lac Viet, California, USA.  Member of The Office of Bloc 8406 in N. California / USA . Email tuthan66@yahoo.com

Rev. Nguyen Thanh: Rev.California USA. - Member of TheAdvisory Board of Bloc 8406 Overseas / USA . Email: nguyenthanhx01@yahoo.com.

Nguyen Thanh: Member of the Office of Bloc 8406 in Boston / Massachusetts . USA -Email: tkimbeth@gmail.com .

Nguyen Hong Thanh : Memberof The Office of Bloc 8406 in San Francisco / California / USA . Email : thanhnguyen_k21@yahoo.com .
Tran Minh Thai : Member of The Office of Bloc 8406 in Oakland / California / USA .
Ngo Quang The :  Member of The Office of Bloc 8406 in San Francisco / California / USA . Email : tbn2000@yahoo.com.

Huynh Luong Thien: Presidentof THANG MO magazine - Memberof The Office of Bloc 8406 in N.California / USA .Email: huynhluongthien@yahoo.com
Nguyen Van Thong :  Member of The Office of Bloc 8406 in N. California / USA
Nguyen Ngoc Tien :President of Vietnamese American Community of Northern California, USA. -Member of TheAdvisory Board of Bloc 8406 Overseas / USA, Email : nguyenngoctien_6@yahoo.com,

Bao To : Member of The Officeof Bloc 8406 in N. California / USA Email : baotocali@yahoo.com .

Cao Minh Tri: Memberof The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas in California. USA.

Pham Tu : Member of theOffice of Bloc 8406 in S. California / USA – Email :   tvp.pham@gmail.com .

Tran  Quang Tuan: Member of the Office of Bloc 8406 in Boston / Massachusetts / USA – Email: tuantran67@yahoo.com .

Nguyen Quoc Viet: VicePresident of the Office of Bloc 8406 in Boston / Massachusetts . USA -  Email: quocnguyen.v@gmail.com .

Quoc Viet: Memberof The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas / USA – Email: quocviet1717@yahoo.com

Tran Phong Vu : Memberof The Advisory Board of Bloc 8406 Overseas / USA –Email: tphongvu@yahoo.com

NguyenMinh Xuan: Member  of the Office of Bloc8406 in Boston / Massachusetts . USA - Email: ndongquan@yahoo.com .

AlainOuellet,avocat,President,Comite Canadien de support a La Democratie etLiberte Religieuse du Vietnam  / Canada -Email :xogiang@yahoo.com

Victor Charbonneau,Vice President Comite Canadien de support aLa Democratie et Liberte Religieuse du Vietnam ./ Canada - Email xogiang@yahoo.com


DienDanCTM

1 comments:

Xin hãy cứu giúp chúng tôi Giáo dân Thái Hà, bởi bọn tà quyền có súng đạn này đang từng ngày khủng bố đàn áp chúng tôi.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More