Thơ: Lục bát dân cày

Gia Đình Bác Tám  - RadioCTM

Có câu nhứt sĩ nhì nông
Tổ tiên tôi mới dốc lòng khai hoang
Bao đời mưa nắng gian nan
Ruộng vườn thành thuộc thênh thang cánh cò
Nhà nông bao kiếp ấm no
Tháng năm mưa xuống chăm lo cấy cày
Trăm năm đô hộ giặc Tây
Ruộng vườn nào có bị ai thu hồi
Đến thời Mỹ Diệm nhớ coi
Mua đất công trái thường bồi hẳn hoi

Bần nông thoát kiếp tôi đòi
Ruộng ta, ta cấy tiếng hò khoan thai
Đến thời Mỹ Thiêu càng hay
Người cày có ruộng, dân cày vươn lên
Ngành nông phát triển như tên
Nông thôn nhà ngói mọc lên nối liền
Đến thời thống nhứt ba Miền
Nông dân bị mất chủ quyền than ôi
Cướp ngày ra luật thu hồi
Tính ra công đất thường bồi tạ khoai
Thôi thôi chẳng dám dông dài
Nó mà nghe được đầu này sẽ bay
Nông dân bị cướp trắng tay
Rủ nhau khiếu kiện củ khoai phiên toà
Hết rồi no ấm tự do
Nông dân mong mỏi phiên toà lương tâm
Bao giờ còn lũ tà dâm
Dân cày còn phải tháng năm đoạn trường
Hỏi ai hoá kiếp tai ương
Cho dân có được ruộng vườn như xưa

DienDanCTM

2 comments:

Bầm ơi cứ cấy đi bầm
Honda con cưỡi gà hầm con xơi

TIẾNG HÒ CỦA ÔNG LÁI ĐÒ

Hò ơ...

Em ra đi xóm nhỏ buồn thiu

Chim non ngưng hót quạnh hiu thôn nghèo

Ông đò buồn bã buông chèo

Tay nân ly rượu...ờ..

Hò ơ...

Tay nân ly rượu ngâm Kiều xót xa..Thời nay nhiều ả Tố Nga

Vì sao lâm cảnh lầu hoa đoạ đày

Trọng Sang có lắm tiền tài

Mua về trăm ả...ờ..

Hò ơ...

Mua về trăm ả đêm ngày mâm mê...Thằng Hùng thằng Dũng gớm ghê

Lầu cao nhà rộng thiếp thê ai bì

Sở khanh bốn gã gan lỳ

Bảo ke du đảng...ờ..

Hò ơ...

Bảo ke du đảng trị vì một nơiThị phi giữa chốn trần đời

Sớm chiều đưa khách từng lời lão nghi

Câu hò bất dịch bất di

Thời nay quỷ Đỏ...ờ..

Hò ơ...

Thời nay quỷ Đỏ man di lộng quyền...Thằng thì bán đứng tổ tiên

Thằng thì thao tún cường quyền hại dân

Thằn thì khấu phục ngoại nhân

Tham quyền cắt đất...ờ..

Hò ơ...

Tham quyền cắt đất hiến dâng cho Người..Vui buồn thế sự đôi lời

Ai mà thích thú lão mời đến nghe

Quê lão một đảng nhiều phe

Mỗi phe có cả...ờ..

Hò ơ...

Mỗi phe có cả mấy bề vô nhân...Cậy quyến cướp của lương dân

Cướp luôn am tự đình thần miếu công

Chúng lại cấm chợ ngăng sông

Đò lão mất bến ...ờ..

Hò ơ...

Đò lão mất bến lệ lòng tháng năm...

Cùng một tác giả. LỤC BÁT DÂN CÀY

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More