Thơ Thắp Nến Cầu Nguyện Thái Hà

Nguyễn Lộc Yên  - RadioCTM


Thắp nến cầu nguyện cho Thái Hà!
Lẽ nào ngần ngại trước phong ba!
Đất đai Dòng Chúa, ai giành giựt?!
Phá chốn tu hành, đúng quỷ ma!

Linh Mục từ tâm, ý chứa chan:
“Người tu mong mỏi cõi thiên đàng
Đồng bào đang sống trong tù ngục
Thực hiện thiên đàng giữa thế gian”

Tôi không Phật tử, chẳng Con chiên
Cung kính lời cha, thắp nến nguyền
Giáo xứ Thái Hà mong nạn khỏi

Toàn dân nước Việt hết ưu phiền

Độc đảng, chính quyền điên đảo trông!
Biểu tình vì nước, bắt cùm gông?!
Công hàm bán nước, người nào đấy???!
Bô xít Tây nguyên, tội chất chồng!

Chúng thét: “đâu đàn áp, đấy đấu tranh
Lò xo càng nén, bật càng nhanh”
Chúa ơi! Dân chúng đang đày đoạ!
Đau đớn giống nòi cảnh tử sinh!

Thành tâm thắp nến, nguyện quê hương
Kính Chúa trên cao, xin tỏ tường
Tổ quốc của con đang khốn đốn!!!
Thỉnh cầu ân chúa rủ lòng thương!

Lẻ loi thắp nến, hắt hiu trông!
Muốn có tự do, phải một lòng
Quốc nội, năm châu cùng đứng dậy
Cháy bùng đồng loạt, mới thành công!

Nguyễn Lộc Yên
DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More