Trại giam số 5 xếp loại thi đua cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ

Kính gửi Quý Báo,
Tối hôm qua, 26/3/2012, gia đình tôi nhận được một phong bì thư, có dấu ngày 23/3/2012 của bưu điện Thống Nhất (nơi Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đang bị biệt giam), không đề tên người hoặc cơ quan gửi. Bên trong phong bì là Thông báo tình hình chấp hành án phạt tù của Ts Cù Huy Hà Vũ ghi ngày 30/01/2012. Kính nhờ Quý Báo cho đăng để những ai quan tâm đến Ts Cù Huy Hà Vũ được rõ.
Xin trân trọng cảm ơn Quý Báo.

Nguyễn Thị Dương Hà
5 comments:

Đúng là một xã hội thi đua !

Các Quan lớn nhỏ thì thi đua mua bằng mua chức, cũng chỉ vì mong lợi tức thêm cao !
Công nhân thì phải thi đua sức lao động, mệt chết bỏ và lòi cả con trê !
Hảng xưởng thì phải thi đua cạnh tranh giá cả, mặc nhân dân uống nước lã và ăn cặn bả sống qua ngày !
Nông dân thì phải thi đua sản xuất, mặc phẩm chất phải vất bỏ ngay !
Người tù ngục cũng phải thi đua tư tưởng chứ không được miễn cưởng gật gù !
Chín Tầng địa ngục cũng thua cái xã hội thi đua của tập đoàn chuyên chính cộng sản. Chính nó đã phản bản, phản nước và phản dân !!!
*(chuyên chính cộng sản nghĩa là: Chuyên môn gồm thâu hay san đoạt tài sản).

Đúng là nhà tù Xã Hội Chủ Nghĩa phản động.

Nhà nước này tồi quá!

Nhà nước CS chỉ biết phê bình đánh gía người khác, còn chính mình hư đốn thì không tự kiểm điểm.

Bây giờ thì mới rõ là đảng và bác là không ăn thua gì cả, mà chỉ có vợ thôi. Vợ là người quán xuyến, trông nom và lo lắng mọi việc và do đó thì vợ cũng là người giáo dục và mang trí khôn đến cho mình. KKKKK. Cảm ơn đảng và cảm ơn bác đã thật lòng chia sẽ tư duy với tôi. KKKKKK.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More