Thơ Nguyễn Văn Gia

DAMOCLES

Trên đầu lửng lơ
Gươm treo sợi tóc
Tội nghiệp câu thơ
Con chữ bật khóc .


TỨ TUYỆT CHO ANH HỀ CHÈO

Lòng buồn như hoa héo
Miệng hớn hở cười tươi
Thương đời ta hát , nói
Theo nhạc, lời của ai .


KỊCH CÂM

Đạo diễn giỏi tay nghề
Diễn viên hóa kẻ câm
Rồi ai cũng có thể
Là diễn viên kịch câm .


KIẾM TÌM

Xưa tìm cái không có
Nay kiếm cái không còn
Trần gian vẫn có kẻ
Đi tìm cái vu vơ .


ĐỪNG MONG MIỄN PHÍ

Tự do chẳng phải sung
Mà nằm chờ trái rụng
Thứ quí nhất trên đời
Đừng mong ai biếu không .


RỖNG

Cứ nhủ lòng ta buông xả thôi
Nhẹ hều như nước chảy mây trôi
Làm sao giữ được điều không thể
Chỉ mỗi tay không đã nặng rồi .


Nguyễn Văn Gia

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More