Thơ: Treo cờ ngày 30-04

Bùi Minh Quốc

Treo cờ ngày 30.04


Tôi treo lên lá cờ máu

Đau đáu hồn tôi
Giờ này năm ấy
Vẫn ngã xuống bao người
Những người cuối trong trận cuối
Cuộc chiến tranh dằng dặc mấy đời

Nhưng đâu ngờ chưa phải trận cuối
Vẫn ngã xuống bao người


Bao người
Bao người
1978
1979
1988
Biên giới Tây Nam
Biên giới phía Bắc
Biển Đông
Khi “đồng chí” lộ nguyên hình lũ giặc
30 năm
Các “đồng chí” không cho ai được nhắc

Im lìm phố trưa
Chợt nghe ục vào tai tiếng quát :
“Này bà kia sao chưa treo cờ ?”
Gã công an kinh ngạc
Trố mắt nhìn bà hàng xóm giả lơ
Tôi nhìn lên màu máu rực trên cờ
Thấy người chết bật mồ đứng dậy.

Đà Lạt 10g15 ngày 30.04.2009

Bùi Minh Quốc

DienDanCTM

0 comments:

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More