Đặt tựa cho hình (số 12)

Quý Bạn thân mến,

Gặp tấm hình hay quá, gửi Quý Bạn coi và để đặt cho nó một cái tựa đích đáng.

Xin mời!


2 comments:

Cuốn gói chạy nhanh lên! Bọn Tầu sắp đổ bộ vào đất liền rồi đấy !

Đống rác vừa bị gọt bỏ đi chính là Đảng CSVN đấy. Bỏ nó đi thì đất nước mới tiến nhanh được.

Đăng nhận xét

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More